Sản phẩm

Danh mục sản phẩm đã chuyển giao

STT Sản phẩm/công nghệ ĐÃ HOÀN THIỆN VÀ CHUYỂN GIAO Đơn vị nhận chuyển giao Hình thức chuyển giao 1 ADSC Extraction Kit (Bộ kit dùng cho...
ADSC

ADSC Extraction Kit (Bộ kit dùng cho tách tế bào gốc...

ADSC Extraction Kit (Bộ kit dùng cho tách tế bào gốc từ mô mỡ) là sản phẩm đã chuyển giao độc quyền cho Công...

Danh mục sản phẩm chào bán

1. Công nghệ ứng dụng lâm sàng Công nghệ nuôi cấy tăng sinh tế bào gốc từ mô mỡ đạt tiêu chuẩn ghép...

Dịch vụ

Danh mục các dịch vụ khoa học – công nghệ

Pha môi trường đặc biệt theo yêu cầu - Pha chế môi trường với các thành phần đặc biệt theo đúng mục đích và yêu...

Danh mục dịch vụ Đào tạo

KTV nuôi cấy tế bào/mô động vật KTV nuôi cấy tế bào trên giá thể sinh học KTV sinh học phân tử (DNA/RNA/protein) ...