SINH HỌC TÁI TẠO

Cùng với hai hướng nghiên cứu mũi nhọn của PTN là Ung thư và Hỗ trợ sinh sản. Sinh học tái tạo là một hướng nghiên cứu trọng tâm với nhiều nhánh gồm:

  • Gan
  • Tim mạch
  • Cơ xương khớp