Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Quản lý KHCN và SHTT: ThS. Đặng Thanh Long

Tin tức KHCN

MỜI THAM DỰ SEMINAR “MULTILAYERED SURFACE NANO-COATING FOR MEDICAL APPLICATIONS”

Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2018, Viện Tế bào Gốc (trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp.HCM) hân hạnh đón tiếp PGS. Jinkee Hong đến...

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở của ThS. Trương Châu Nhật

Sáng ngày 24/7/2018, ThS. Trương Châu Nhật đã báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường "BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ...

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở  “PHÂN TÍCH TIẾN...

Sáng ngày 22/5/2018, tại phòng I12,Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM,  ThS Đào Thị Thanh Thuỷ và nhóm nghiên cứu đã...

Viện Tế bào gốc kí Biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở KHCN...

  Tuần qua, Viện Tế bào gốc, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM đã kí Biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở KHCN Tp.HCM để phát...

Hai Tạp chí Khoa học của Viện Tế bào gốc được thêm vào danh...

Hai Tạp chí Khoa học của Viện Tế bào gốc được thêm vào danh sách của Scopus từ tháng 04.2018 Theo thông tin từ Scopus,...

Thông báo

Biểu mẫu

Mẫu nhận xét phản biện đề tài cấp Viện

Mâu nhận xét phản biện đề tài cấp Viện NXPB

Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ Viện Tế bào gốc

Cập nhật công bố khoa học- đề tài dự án https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VKaoHJGDoo37gDnsHdZCyDqjGoYGHjT7e6zl2jPXrcw/edit#gid=0 PL2 - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG - PTN TBG 2017-2018 PL4 - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG...

Biểu mẫu online