NHÂN SỰ

Hiện nay, PTN đang có tổng cộng 11 nhân sự bao gồm 1 Trưởng phòng, 1 Cố vấn và 10 nghiên cứu viên.

Danh sách nhân sự PTN

Họ tên (học hàm, học vị)Vai trò
PGS. TS. Vũ Bích NgọcTrưởng phòng
ThS. GVC. Phan Kim NgọcCố vấn
ThS. Đặng Thanh LongPhụ trách Khoa học công nghệ
ThS. Lê Văn TrìnhPhụ trách Thông tin truyền thông 
ThS. Trần Ngô Thế nhânHỗ trợ chung
ThS. Đặng Minh ThànhPhụ trách Đoàn thanh niên 
ThS. Huỳnh Đức PhátPhụ trách cơ sở vật chất và dịch vụ 
ThS. Lê Minh ThuậnPhụ trách hành chính, nhân sự, sinh viên 
ThS. Phạm Duy KhươngHỗ trợ chung 
CN. Bùi Đình KhanHỗ trợ chung 
CN. Huỳnh Thảo NhiHỗ trợ chung 
CN. Trịnh Thị Cẩm TrânHỗ trợ chung