CƠ CẤU TỔ CHỨC

PTN NC&UD Tế bào gốc được quyết định thành lập vào 24/12/2007 do Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ký quyết định ban hành. PTN NC&UD Tế bào gốc là đơn vị trực thuộc Trường ĐH KHTN được tổ chức và hoạt động theo quy chế của Trường.

Tính đến này, PTN có

  • 02 Phó giáo sư. Tiến sĩ 
  • 08 Thạc sĩ
  • 03 Cử nhân

Trong đó, có 9 cán bộ nghiên cứu, 1 kĩ thuật viên, 2 cán bộ quản lí, 1 cán bộ cố vấn nghiên cứu.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Viện Tế bào gốc, PTN đã dần kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng hệ thống quản lý, điều hành hoạt động của PTN theo đúng quy định, Điều lệ hoạt động của Trường và quy định của Nhà nước.

PTN đã xây dựng đầy đủ bộ máy chính quyền bao gồm Đảng, Đoàn thanh niên và Công Đoàn

Trong quá trình làm việc, viên chức người lao động thuộc PTN. NCUD Tế bào gốc luôn tuân thủ đúng quy định của Nhà trường về tác phong nề nếp làm việc. Thực hiện mặc lễ phục và chào cờ vào thứ 2 hàng tuần. Đồng thời, PTN tích cực xây dựng môi trường làm việc khoa học, thân thiện và tích cực.