KHEN THƯỞNG

PTN đã được nhận nhiều hình thức khen thưởng các cấp gồm

Năm/Năm họcHình thc khen thưởngSố, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2007-2008Bằng Khen Đại học Quốc giaQuyết định số 1203/QĐ/-ĐHQG-TCCB 24/10/2008 ; 1350/QĐ/-ĐHQG-TCCB 20/11/2008; 426/QĐ/-ĐHQG-TCCB 03/12/2008
2013-2014Bằng Khen Đại học Quốc giaQuyết định số 1110/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 09/10/2014
2015-2016Bằng Khen Đại học Quốc giaQuyết định số 1120/QĐ-ĐHQG ngày 17/10/2016
2011 – 2012Bằng khen Bộ trưởng  
2014 – 2015Bằng khen Bộ trưởng Quyết định số 1566/QĐ-BGDĐT ngày 12/5/2015
2015-2016Bằng khen Thủ tướng Chính phủQuyết định số 1633/QĐ-TTg ngày 17/8/2016  
2016-2017 Bằng khen Bộ trưởng Quyết định số 988/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2017 
2020-2021Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoQuyết định số 114/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2022