DANH HIỆU THI ĐUA

Hằng năm, PTN đều được nhận các danh hiệu thi đua cao quí của Trường ĐH KHTN, ĐHQG và của Nhà nước

Năm/Năm họcDanh hiệu thi đuaSố, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2007-2008Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1028/QĐ-ĐHQG
-TCCB 26/09/2008
2008-2009Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1117/QĐ-ĐHQG- TCCB 22/09/2009
2009-2010Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1324/QĐ-ĐHQG- TCCB 17/11/2010
2010-2011Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1124/QĐ-ĐHQG- TCCB 08/11/2011
2011-2012Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 969/QĐ-ĐHQG- TCCB 12/9/2012
2012-2013Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1286/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 06 tháng 11 năm 2013
2013-2014Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1108/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 09/10/2014
2014-2015Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1645/QĐ-ĐHQG ngày 15/12/2015
2015-2016  Tập thể lao động xuất sắc  Quyết định số 1118/QĐ-ĐHQG ngày 17/10/2016
2016-2017Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1386/QĐ-ĐHQG ngày 07/12/2017
2016-2017 Cờ thi đua của Bộ GDĐT  Quyết định số 660/QĐ-BGDĐT ngày 7/3/2017
2019-2020Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 1130/QĐ-ĐHQG của Giám đốc ĐHQG TP HCM ngày 09/09/2020
2019-2020Tập thể Lao động tiên tiến Cấp TrườngQuyết định số 835/QĐ-KHTN của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ngày 03/08/2020
2020-2021Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 04/QĐ-BGDĐT của Giám đốc ĐHQG TP HCM ngày 04/01/2022
2020-2021Tập thể Lao động tiên tiến Cấp TrườngQuyết định số 995/QĐ-KHTN của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ngày 02/08/2021
2021-2022Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 135/KHTN-TCHC ngày 13/07/2022