Thông báo đăng ký dự thi giải thưởng Eureka 2018

0
1575

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KHCN-SHTT kính gửi đến Quý Thầy/ Cô thông tin giải thưởng khoa học sinh viên Eureka năm 2018 do Thành Đoàn – Tp.HCM tổ chức với mục tiêu: tạo sân chơi học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường, góp phần ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và cuộc sống

Kính mong quý thầy cô khuyến khích sinh viên tham gia giải thưởng này

Thông  tin chi tiết xem tại:

Ke hoach Giai thuong NCKH - Eureka 2018-15236031015ad0569d9a88e

Lưu ý: Thể lệ đăng ký đề tài (các hướng dẫn hình thức trình bày bài, bố cục, các tiêu chuẩn trong mục 5,6,7)

The le Eureka 2018