Đào tạo KTV nuôi cấy tế bào động vật

0
1110

I. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH

stem-cell

Để đáp ứng nhu cầu về nhu cầu sử dụng tế bào động vật nói chung và tế bào người nói riêng trong nghiêncứu và ứng dụng, PTN nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc sẽ mở Khóa đào tạo Kĩ thuật viên nuôi cấy tế bào động vật.

Khóa học này sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về tế bào động vật, sinh học của tế bào động vật khi nuôi cấy và các thao tác kĩ thuật trong nuôi cấy tế bào động vật.