Phạm Văn Phúc

0
1795

I. PERSONAL INFORMATIONS
– Name: PHAM VAN PHUC

Jobs: Reseacher, Lecturer

– Positions:

+ Head of Animal Physiology and Biotechnology Laboratory, Department of Animal Physiology and Biotechnology,
+ Deputy-head of Stem cell Research and Application Laboratory

– Address: Stem Cell Research and Application Laboratory, University of Science, Vietnam National University, 227 Nguyen Van Cu, District 5, Ho Chi Minh city, Vietnam

– Email: pvphuc@hcmuns.edu.vn

II. PUBLICATIONS

II.1. International publication (selected peer-reviewed publications)

Click here:

My NCBI Researchgate

  II.2. Intranational publications

  II.2.1. Journal articles

  1. Phạm Văn Phúc, Trương Định, Huỳnh Thị Lệ Duyên, Phan Kim Ngọc (2007). Biệt hóa in vitro tế bào mầm từ mảnh mô tinh hoàn chuột. Tạp chí Y học Tp. HCM, 11 (4): 219-223.

  2. Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Trần Lê Bảo Hà (2007). Thu nhận và biệt hóa tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn người. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 10 (12): 5-10. Link

  3. Phạm Văn Phúc, Đặng Hoàng Lâm, Trương Hải Nhung, Phan Kim NGọc (2008). Thu nhận tế bào gốc đa tiềm năng từ máu cuống rốn người. Tạp chí Y dược học Quân sự, 33(2): 119-125.

  4. Phạm Văn Phúc, Nguyễn Đăng Khoa, Trần Bảo Kiếm, Phan Kim Ngọc (2008). Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn người thành tế bào giống thần kinh, cơ tim và tiết insulin bằng dịch chiết. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 6(4): 415-421.

  5. Nguyễn Thị Thương Huyền, Phạm Văn Phúc, Hoàng Nghĩa Sơn, Phan Kim Ngọc (2009). Tạo phôi bò bằng kĩ thuật thụ tinh in vitro từ nguồn giao tử đông lạnh. Tạp chí Công nghệ sinh học 7(2): 161-167.

  6. Phạm Văn Phúc, Nguyễn Thanh Tâm, Vương Thị Hồng Nhung, Dương Thị Bạch Tuyết, Phan Kim Ngọc (2009). KhẢo sát tác động của tốc độ làm lạnh và nồng độ huyết thanh lên tỉ lệ sống và tính gốc của tế bào gốc trung mô sau khi đông lạnh. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 12 (9): 12-22. Link

  7. Phạm Văn Phúc, Trương Hải Nhung, Đặng Hoàng Lâm, Phan Kim Ngọc, Phan Toàn Thắng (2009), Đánh giá sự biến điệu trong biểu hiện các gen chuyên biệt trong quá trình biệt hóa in vitro tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người thành tế bào tiết insulin, Tạp chí Công nghệ Sinh học 7(3):295-306.

  8. Đoàn Chính Chung, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc (2010). Cảm ứng biệt hóa tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người thành tế bào giống cơ tim bằng 5-azacytidine. Tạp chí Y Dược học Quân sự 35(7):76-83.

  9. Trương Hải Nhung, Phạm Văn Phúc, Đoàn Chính Chung, Nguyễn Đức Tận, Phan Kim Ngọc (2010). Ảnh hưởng của ghép trung mô đồng loại và di loại đến số lượng tế bào bạch cầu, số lượng và tỷ lệ tế bào lympho TCD4+, TCD8+ trên chuột nhắt trắng. Tạp chí Y-dược học quân sự , Số chuyên đề Sinh lý bệnh, 35: 49-55.

  10. Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Phương Linh, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc (2010). Thử nghiệm xây dựng mô hình chuột nhắt trắng bị lão hóa da do bức xạ mặt trời nhân tạo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 48(2A): 636-641.

  11. Pham Thi Thuy Trinh, Truong Dinh, Nguyen Van Hung, Pham Van Phuc, Le Van Dong (2010). Thu nhận tế bào gốc trung mô từ màng lót cuống rốn. Tạp chí thông tin Y học. 1-10.

  12. Trương Hải Nhung, Dương Thanh Thủy, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc (2010). Cấy ghép tủy xương đồng loại để điều trị suy tủy trên mô hình chuột. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ 13(K1):5-15.

  13. Chung Tố Nhi, Nguyễn Mỹ Anh, Võ Hồ Diệp Khánh, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc (2010). Tạo phôi heo nhân bản bằng tiêm tế bào cumulus vào trứng đã loại nhân. Tạp chí Khoa học kĩ thuật chăn nuôi 18(4):6-11.

  14. Phạm Văn Phúc, Chi Jee Hou, Lê Văn Đông, Trương Đình Kiệt, Phan Kim Ngọc (2010). Biệt hóa in vitro tế bào đơn nhân từ máu cuống rốn người thành tế bào tua. Tạp chí Công nghệ Sinh học 8(3B):1111-1120.

  15. Phan Kim Ngọc, Dương Thanh Thủy, Phạm Lê Bửu Trúc, Phạm Văn Phúc (2010). So sánh hiệu quả điều trị tiểu đường type 1 bằng cách ghép tế bào gốc trung mô, tủy xương và tế bào tiết insulin trên mô hình chuột. Tạp chí Công nghệ Sinh học 8(3B):1105-1110. Link

  16. Phạm Văn Phúc, Lê Thành Trung, Trương Hải Nhung, Vương Gia Tuệ, Dương Thanh Thủy, Phan Kim Ngọc (2010). Thu nhận tế bào ung thư vú từ khối u vú. Tạp chí Công nghệ Sinh học 8(4):1775-1783.

  17. Pham Van Phuc, Siah Chia Keng, Nguyen Thi Minh Nguyet, Duong Thanh Thuy, Phan Kim Ngoc (2010). Isolation and comparison of tumorigenicity of different cell population in MCF-7 breast cancer cell line based on CD44 and CD24 markers. Tạp chí Công nghệ Sinh học 8(4):1-7.

  18. Vũ Bích Ngọc, Bùi Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Minh Hoàng, TRần Công Duy Long, Đỗ Đình Công, Nguyễn Hoàng Bắc, Phan Kim Ngoc, Phạm Văn Phúc. Nghiên cứu bảo quản khối u ung thư tế bào gan để tế bào khối u. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, 16(3), 2012: 35-42.

  19. Doan Chinh Chung, Truong Hai Nhung, Pham Quoc Viet, Le Van Dong, Phan Kim Ngoc, Pham Van Phuc (2012). Transcript expression changes of umbilical cord blood derived mesenchymal stem cells in cardiomyocyte differentiation. Tạp chí Công nghệ Sinh học 10(2):207-215:2012.

  20. Đặng Thị Tùng Loan, Nguyễn Thị Diệu Hằng, Phạm Văn Phúc, Nguyễn Thi Bay, Phan Kim Ngọc. Nghiên cứu gây hoại tử xương bằng glucocorticoid và thử nghiệm ghép tế bào đơn nhân tuỷ xương trên mô hình bệnh lý thực nghiệm. Tạp chí Công nghệ Sinh học 10(3):1-10:2012.

  21. Nguyễn Gia Khuê, Phạm Minh Vương, Bùi Nguyễn Tú Anh, Trương Châu Nhật, Nguyễn Vương Tường Vy, Đoàn Ngọc Trung, Lê Thị Bích Phượng, Phan Lữ Chính Nhân, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc. Biệt hoá tế bào mỡ thành tế bào tiết insulin và đánh giá khả năng điều tiết insulin của tế bào biệt hoá. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam 17(1):21-27, 2013.

  22. Vũ Bích Ngọc, Trịnh Ngọc Lê Vân, Phí Thị Lan, Bùi NGuyễn Tú Anh, Tạ Thành Văn, Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc. Chuẩn hoá quy trình tạo chuột thiếu máu chi suy giảm miễn dịch. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam 17(1):27-36, 2013.


  II.2.2. Books and Book chapters

  1. Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc. Công nghệ Sinh học trên Người và Động vật. NXB Giáo dục, 2007.

  2. Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Trương Định. Công nghệ Tế bào gốc. NXB Giáo dục, 2009.

  3. Phạm Văn Phúc (Chủ biên), Đặng Hoàng Lâm, Trương Hải Nhung, Trần Thị Thanh Khương. Công nghệ hỗ trợ sinh sản. NXB Khoa học và Kĩ thuật, 2013 (in press).


  III. PRESENTATIONS

  III.1. International conferences

  1. International workshop on Biotechnology in Agriculture, Vietnam, 2006

  2. 2nd Asia Reproduction Biotechnology Conference, Thailand, 2009

  3. 3rd Asia Reproduction Biotechnology Conference, Cambodia, 2010

  4. 3rd International Conference on the Development of Biomedical Engineering in Vietnam, Vietnam, 2010

  5. 3rd Regenerative medicine and stem cell World Congress, Shanghai, China, 2010

  6. 28th Annual NRL workshop on infectious disease, Canberra, Australia, 2011

  7. 16th AFES, Ho Chi Minh, Vietnam, 2011

  8. 4th International Conference on the Development of Biomedical Engineering in Vietnam, Vietnam, 2012

  9. Asian Federation of Biotechnology Regional Symposium, Vietnam, 2012

  10. 5th Annual World Congress of Cancer, Beijing, China, 2012

  11. International conference Mekong-Sante, Hanoi, Vietnam, 2012

  12. ISSCR 2012 Annual Meeting, Yokohama, Japan, 2012

  13. Human Genetics, San Francisco, USA, 2012

  III.2. Intranational conference

  1. Phạm Văn Phúc, Phan Minh Liêm, Ngô Kế Sương. Thu nhận, tinh sạch tế bào mầm phôi từ chuột nhắt và thiết lập lớp tế bào MEF feeder để nuôi tế bào mầm. Hội nghị Sinh học Sự sống toàn quốc: 1355-1358, tháng 11/2005.

  2. Phan Minh Liêm, Phạm Văn Phúc, Nguyễn Thị Thúy Anh, Ngô Kế Sương. Khảo sát tác động của một số chất ức chế miễn dịch lên hệ thống miễn dịch của chuột nhắt. Hội nghị Sinh học Sự sống toàn quốc: 1278-1282, tháng 11/2005.

  3. Phan Thành Trung, Phạm Văn Phúc, Nguyễn Đăng Quân, Phan Kim Ngọc. Tách và nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ tủy xương chuột nhắt trắng. Hội nghị Công nghệ Sinh học: 315-318, 2005.

  4. Đỗ Ngọc Hân, Võ Thị Bích Phượng, Phạm Văn Phúc. Vi tiêm tinh trùng vào bào tương trứng trên chuột nhắt trắng. Hội nghị Khoa học Trường ĐH KHTN, 11/2006.

  5. Phạm Văn Phúc, Trịnh Như Thùy, Trương Định, Phan Kim Ngọc. Tế bào gốc và tiềm năng ứng dụng. Hội nghị khoa học Bệnh viện Hùng Vương, 2007.

  6. Phạm Văn Phúc, Đặng Hoàng Lâm, TRần Thị Thanh Khương, Trương Hải Nhung, Phan Kim Ngọc. Xác định nhanh giới tính phôi bò bằng kĩ thuật LAMP. Hội nghị sinh hóa và Sinh học phân tử: 63-67, 2008.

  7. Phạm Văn Phúc, Nguyễn Thanh Tâm, Vuơng Thị Hồng Nhung, Dương Thị Bạch Tuyết, Phan Kim Ngọc. Khảo sát tốc độ làm lạnh và nồng độ huyết thanh lên sự sống sót và tính gốc của tế bào gốc trung mô sau khi đông lạnh. Hội nghị sinh hóa và Sinh học phân tử: 511-517, 2008.

  8. Trương Hải Nhung, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc. Xây dựng mô hình bệnh lí tiểu đường trên chuột và khảo sát khả năng ổn định đường huyết của trái bí đao non. Hội nghị Khoa học lần thứ 6, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 14/11/2008.

  9. Dương Thanh Thủy, Trương Hải Nhung, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc. Cấy ghép tủy xương đồng loại điều trị bệnh suy tủy trên mô hình chuột. Hội nghị Khoa học lần thứ 6, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 14/11/2008.

  10. Đặng Thị Tùng Loan, Phạm Lê Bửu Trúc, Đoàn Chính Chung, Trần Bảo Kiếm, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc. Khảo sát sự biệt hóa của tế bào gốc trung mô máu cuống rốn thành tế bào tiết insulin. Hội nghị Khoa học lần thứ 6, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 14/11/2008.

  11. Nguyễn Thị Diệu Hằng, Đỗ Ngọc Hân, Nguyễn Nữ Hải Long, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc. Thử nghiệm phân lập tế bào gốc từ máu kinh nguyệt người. Hội nghị Khoa học lần thứ 6, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 14/11/2008.

  12. Trần Thị Như Mai, Vương Gia Tuệ, Khổng Hiệp, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc. Thu nhận và biệt hóa tế bào gốc trung mô từ mô mỡ người. Hội nghị Khoa học lần thứ 6, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 14/11/2008.

  13. Le Thanh Long, Nguyen Tran Phuong, Doan Chinh Chung, Pham Van Phuc, Bui Van Le, Phan Kim Ngoc. USING BOMBARDMENT FOR PRODUCTION OF gfp GENE-EXPRESSING ZEBRAFISH. Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

  14. Chung To Nhi, Nguyen My Anh, Vo Ho Diep Khanh, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngoc. Production of cloned pig embryo by injecting the cumulus cell into the enucleated oocyte. Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

  15. Truong Hai Nhung, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Huu Tam, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngoc. EVALUATING  GLYCEMIA STABILIZING OF YOUNG FUZZY MELON (BENINCASA HISPIDA) ON DIABETIC MOUSE (MUS MUSCULUS VAR.ALBINO) MODEL. Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

  16. Pham Le Buu Truc, Duong Thanh Thuy, Ma Kien Phuc, Le Ngoc Chau, Nguyen Khac Toan, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngoc. THERAPEUTIC EFFECT OF INSULIN PRODUCING CELLS TRANSPLANTATION ON DIABETIC MICE. Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

  17. Duong Thi Thu, Nguyen Thi Minh Nguyet, Nguyen Huyen Minh Thuy, Vo Thi Kieu Van, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngoc. RESEARCH ON PRODUCING MOUSE PARTHENOGENETIC EMBRYOS. Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

  18. Pham Van Phuc, Truong Hai Nhung, Doan Chinh Chung, Nguyen Thanh Tam, Pham Quoc Viet, Vu Bich Ngoc, Phan Kim Ngoc. ESTABLISHING ASSAYS TO EVALUATE INTACTNESS OF MESENCHYMAL STEM CELL AFTER LONG-TERM CULTURE. Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

  19. Pham Van Phuc, Nguyen Minh Hoang, Nguyen Thanh Tam, Pham Quoc Viet, Phan Kim Ngoc. ESTABLISHING PROCEDURE TO PRIMARY CULTURE MAMTLE EPITHELIAL CELLS OF FRESWATER PEARL MUSSELS. Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

  20. Phan Kim Ngoc, Pham Van Phuc. RESULTS OF CURING SOME DISEASES BY STEM CELL TRANSPLANTATION AT STEM CEL R&D LABORATORY. Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

  21. Dang Thi Tung Loan, Vo Hong Hanh, Le Thi Ha Mien, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngoc. STUDY ABOUT THE EFFECT OF GLUCOCORTICOID ON OSTEONECROSIS IN MICE MUS MUSCULUS VAR. ALBINO. Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

  22. Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc. Liệu pháp tế bào tua trong điều trị trúng đích trên ung thư vú. Hội nghị Ung thư, Đại học Y Hà Nội, 2011.

  IV. Major research areas

  – Stem cell therapy in cancer, diabetic, cardiovascular diseases

  – Stem cell signaling pathway in cancer and cancer stem cells

  – Immunotherapies

  – Stem cell cosmetic

  – Stem cell targeting natural product derived pharmaceuticals

  V. OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

  V.1. Editor

  – Editor-in-Chief: Biomedical Research and Therapy (BMRAT)

  Co-Editor-in-Chief: Progress in Stem Cell (PSC)

  – Advisory Editor of Journal: International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences

  Editorial Board Member of Journal: Research Opinions in Animal & Veterinary Sciences (ROAVS)

  – Speciality Editorial Board Member of Journal: WebMedCentral

  – Co-Editor in Chief: International Journal of Advanced Biotechnology and Research

  -Editorial Board Member of World Journal of Medicine and Medical Science

  – Editorial Board Member of World Journal of Clinical Oncology


  V.2. Reviewer

  – Stem cell Translational medicine

  Journal of Visualized Experiments

  Journal of Blood Disorders & Transfusion

  – Biologics: Targets and Therapy

  Breast cancer: Targets and Therapy

  OncoTargets and Therapy

  Stem Cells and Cloning: Advances and Applications

  – Cellular Reprogramming