ThS. GVC. Phan Kim Ngoc

0
1474

I. PERSONAL INFORMATIONS

– Name: PHAN KIM NGOC

– Jobs: Lecturer

– Positions:

+ Head of  Animal Physiology and Biotechnology Department, Biology Faculty, University of Science, VNU-HCM

+ Head of Stem cell Research and Application Laboratory, University of Science, VNU-HCM

– Address: Stem Cell Research and Application Laboratory, University of Science, Vietnam National University, 227 Nguyen Van Cu, District 5, Ho Chi Minh city, Vietnam

– Tel: +84-8-38397719, Mobile phone: +840908133709

– Email: pkngoc@hcmuns.edu.vn

II. PUBLICATIONS

II.1. International publication

II.1.1. Journal articles

1. Phuc PV, Nhung TH, Loan DT, Chung DC, Ngoc PK. Differentiating of banked human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells into insulin-secreting cells. In Vitro Cell Dev Biol Anim. (2011) 47:54-63. springer pubmed

2.  Phuc PV, Lam DH, Ngoc VB, Thu DT, Nguyet NTM, Ngoc PK. Production of functional dendritic cells from menstrual blood—a new dendritic cell source for immune therapy. In Vitro Cell Dev Biol Anim. (2011) 47(5-6):368-375. springer pubmed

3. Ngoc PK, Phuc PV, Nhung TH, Thuy DT, Nguyet NT. Improving the efficacy of type 1 diabetes therapy by transplantation of immunoisolated insulin-producing cells. Hum Cell. (2011) 24(2):86-95. springer pubmed

4. Phuc PV, Ngoc VB, Lam DH, Tam NT, Viet PQ, Ngoc PK. Isolation of three important types of stem cells from the same samples of banked umbilical cord blood. Cell Tissue Bank. 2011 Jun 8. [Epub ahead of print]. springer pubmed

5. Phuc PV, Nhan PLC, Nhung TH, Tam NT, Hoang NM, Tue VG, Thuy DT, Ngoc PK. Downregulation of CD44 reduces doxorubicin resistance of CD44+CD24 breast cancer cells. OncoTargets and Therapy 2011, 4:71-7. pubmed

6. Pham Van Phuc, Tran Thi Thanh Khuong, Le Van Dong, Truong Dinh Kiet, Tran Tung Giang and Phan Kim Ngoc (2010). Isolation and characterization of breast cancer stem cells from malignant tumours in Vietnamese women. Journal of Cell and Animal Biology 4(12):163–16. acdemic

7. Pham Van Phuc, Pham Quoc Viet, Nguyen Minh Hoang, Nguyen Thanh Tam and Phan Kim Ngoc (2011). Research on in vitro culture and inducing nacre crystal formation of freshwater pearl mussel mantle epithelial cell Sinohyriopsis cumingii. International Journal of Fisheries and Aquaculture 3(6):104- 112. acdemic

8. Pham Van Phuc, Chi Jee Hou, Nguyen Thi Minh Nguyet, Duong Thanh Thuy, Le Van Dong, Truong Dinh Kiet and Phan Kim Ngoc. Effects of breast cancer stem cell extract primed dendritic cell transplantation on breast cancer tumor murine models. Annual Review & Research in Biology 1(1):1-13, 2011. scien

9.  Pham Van Phuc, Nhan LC Phan, Nhung T Nguyen, Nhung H Truong, Thuy T Duong, Dong V Le, Kiet D Truong and Ngoc K Phan. Differentiation of breast cancer stem cells by knockdown of CD44: promising differentiation therapy. Journal of Translational Medicine 2011, 9(1):209. pubmed biomedcentral

II.1.2. Book and Book Chapters

1. Pham Van Phuc and Phan Kim Ngoc (2012). Improving the efficacy of diabetes mellitus treatment by combining cell replacement therapy with immune correction, Stem cells and Cancer Stem Cells, Vol 4, Hayat, M.A. (Ed.), ISBN 978-94-007-2827-1, Springer. springer amazon (Book Chapter)

II.2. Intranational publications

II.2.1. Journal articles

1. Pham Van Phuc, Trương Định, Huỳnh Thị Lệ Duyên, Phan Kim Ngọc (2007). Biệt hóa in vitro tế bào mầm từ mảnh mô tinh hoàn chuột. Tạp chí Y học Tp. HCM, 11 (4): 219-223.

2. Phan Kim Ngọc, Pham Van Phuc, Trần Lê Bảo Hà (2007). Thu nhận và biệt hóa tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn người. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 10 (12): 5-10. Link

3. Pham Van Phuc, Đặng Hoàng Lâm, Trương Hải Nhung, Phan Kim Ngọc (2008). Thu nhận tế bào gốc đa tiềm năng từ máu cuống rốn người. Tạp chí Y dược học Quân sự, 33(2): 119-125.

4. Pham Van Phuc, Nguyễn Đăng Khoa, Trần Bảo Kiếm, Phan Kim Ngọc (2008). Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn người thành tế bào giống thần kinh, cơ tim và tiết insulin bằng dịch chiết. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 6(4): 415-421.

5. Nguyễn Thị Thương Huyền, Pham Van Phuc, Hoàng Nghĩa Sơn, Phan Kim Ngọc (2009). Tạo phôi bò bằng kĩ thuật thụ tinh in vitro từ nguồn giao tử đông lạnh. Tạp chí Công nghệ sinh học 7(2): 161-167.

6. Pham Van Phuc, Nguyễn Thanh Tâm, Vương Thị Hồng Nhung, Dương Thị Bạch Tuyết, Phan Kim Ngọc (2009). KhẢo sát tác động của tốc độ làm lạnh và nồng độ huyết thanh lên tỉ lệ sống và tính gốc của tế bào gốc trung mô sau khi đông lạnh. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 12 (9): 12-22. Link

7. Pham Van Phuc, Trương Hải Nhung, Đặng Hoàng Lâm, Phan Kim Ngọc, Phan Toàn Thắng (2009), Đánh giá sự biến điệu trong biểu hiện các gen chuyên biệt trong quá trình biệt hóa in vitro tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người thành tế bào tiết insulin, Tạp chí Công nghệ Sinh học 7(3):295-306.

8. Đoàn Chính Chung, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngọc (2010). Cảm ứng biệt hóa tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người thành tế bào giống cơ tim bằng 5-azacytidine. Tạp chí Y Dược học Quân sự 35(7):76-83.

9. Trương Hải Nhung, Pham Van Phuc, Đoàn Chính Chung, Nguyễn Đức Tận, Phan Kim Ngọc (2010). Ảnh hưởng của ghép trung mô đồng loại và di loại đến số lượng tế bào bạch cầu, số lượng và tỷ lệ tế bào lympho TCD4+, TCD8+ trên chuột nhắt trắng. Tạp chí Y-dược học quân sự , Số chuyên đề Sinh lý bệnh, 35: 49-55.

10. Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Phương Linh, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngọc (2010). Thử nghiệm xây dựng mô hình chuột nhắt trắng bị lão hóa da do bức xạ mặt trời nhân tạo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 48(2A): 636-641.

11. Trương Hải Nhung, Dương Thanh Thủy, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngọc (2010). Cấy ghép tủy xương đồng loại để điều trị suy tủy trên mô hình chuột. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ 13(K1):5-15.

12. Chung Tố Nhi, Nguyễn Mỹ Anh, Võ Hồ Diệp Khánh, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngọc (2010). Tạo phôi heo nhân bản bằng tiêm tế bào cumulus vào trứng đã loại nhân. Tạp chí Khoa học kĩ thuật chăn nuôi 18(4):6-11.

13. Phạm Văn Phúc, Chi Jee Hou, Lê Văn Đông, Trương Đình Kiệt, Phan Kim Ngọc (2010). Biệt hóa in vitro tế bào đơn nhân từ máu cuống rốn người thành tế bào tua. Tạp chí Công nghệ Sinh học 8(3B):1111-1120.

14. Phan Kim Ngọc, Dương Thanh Thủy, Phạm Lê Bửu Trúc, Pham Van Phuc, (2010). So sánh hiệu quả điều trị tiểu đường type 1 bằng cách ghép tế bào gốc trung mô, tủy xương và tế bào tiết insulin trên mô hình chuột. Tạp chí Công nghệ Sinh học8(3B):1105-1110. Link

15. Pham Van Phuc, Lê Thành Trung, Trương Hải Nhung, Vương Gia Tuệ, Dương Thanh Thủy, Phan Kim Ngọc (2010). Thu nhận tế bào ung thư vú từ khối u vú. Tạp chí Công nghệ Sinh học 8(4):1775-1783.

16. Pham Van Phuc, Siah Chia Keng, Nguyen Thi Minh Nguyet, Duong Thanh Thuy, Phan Kim Ngoc (2010). Isolation and comparison of tumorigenicity of different cell population in MCF-7 breast cancer cell line based on CD44 and CD24 markers.Tạp chí Công nghệ Sinh học 8(4):1-7.

II.2.2. Books and Book chapters

1. Phan Kim Ngọc, Pham Van Phuc. Công nghệ Sinh học trên Người và Động vật. NXB Giáo dục, 2007.

2. Phan Kim Ngọc, Pham Van Phuc, Trương Định. Công nghệ Tế bào gốc. NXB Giáo dục, 2009.

III. PRESENTATIONS

1. Pham Van Phuc, Phan Minh Liêm, Ngô Kế Sương, Phan Kim Ngoc. Thu nhận, tinh sạch tế bào mầm phôi từ chuột nhắt và thiết lập lớp tế bào MEF feeder để nuôi tế bào mầm. Hội nghị Sinh học Sự sống toàn quốc: 1355-1358, tháng 11/2005.

2. Phan Minh Liêm, Pham Van Phuc, Nguyễn Thị Thúy Anh, Ngô Kế Sương, Phan Kim Ngoc. Khảo sát tác động của một số chất ức chế miễn dịch lên hệ thống miễn dịch của chuột nhắt. Hội nghị Sinh học Sự sống toàn quốc: 1278-1282, tháng 11/2005.

3. Phan Thành Trung, Pham Van Phuc, Nguyễn Đăng Quân, Phan Kim Ngọc. Tách và nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ tủy xương chuột nhắt trắng. Hội nghị Công nghệ Sinh học: 315-318, 2005.

4. Đỗ Ngọc Hân, Võ Thị Bích Phượng, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngoc. Vi tiêm tinh trùng vào bào tương trứng trên chuột nhắt trắng. Hội nghị Khoa học Trường ĐH KHTN, 11/2006.

5. Pham Van Phuc, Trịnh Như Thùy, Trương Định, Phan Kim Ngọc. Tế bào gốc và tiềm năng ứng dụng. Hội nghị khoa học Bệnh viện Hùng Vương, 2007.

6. Pham Van Phuc, Đặng Hoàng Lâm, TRần Thị Thanh Khương, Trương Hải Nhung, Phan Kim Ngọc. Xác định nhanh giới tính phôi bò bằng kĩ thuật LAMP. Hội nghị sinh hóa và Sinh học phân tử: 63-67, 2008.

7. Pham Van Phuc, Nguyễn Thanh Tâm, Vuơng Thị Hồng Nhung, Dương Thị Bạch Tuyết, Phan Kim Ngọc. Khảo sát tốc độ làm lạnh và nồng độ huyết thanh lên sự sống sót và tính gốc của tế bào gốc trung mô sau khi đông lạnh. Hội nghị sinh hóa và Sinh học phân tử: 511-517, 2008.

8. Trương Hải Nhung, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngọc. Xây dựng mô hình bệnh lí tiểu đường trên chuột và khảo sát khả năng ổn định đường huyết của trái bí đao non. Hội nghị Khoa học lần thứ 6, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 14/11/2008.

9. Dương Thanh Thủy, Trương Hải Nhung, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngọc. Cấy ghép tủy xương đồng loại điều trị bệnh suy tủy trên mô hình chuột. Hội nghị Khoa học lần thứ 6, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 14/11/2008.

10. Đặng Thị Tùng Loan, Phạm Lê Bửu Trúc, Đoàn Chính Chung, Trần Bảo Kiếm, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngọc. Khảo sát sự biệt hóa của tế bào gốc trung mô máu cuống rốn thành tế bào tiết insulin. Hội nghị Khoa học lần thứ 6, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 14/11/2008.

11. Nguyễn Thị Diệu Hằng, Đỗ Ngọc Hân, Nguyễn Nữ Hải Long, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngọc. Thử nghiệm phân lập tế bào gốc từ máu kinh nguyệt người. Hội nghị Khoa học lần thứ 6, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 14/11/2008.

12. Trần Thị Như Mai, Vương Gia Tuệ, Khổng Hiệp, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngọc. Thu nhận và biệt hóa tế bào gốc trung mô từ mô mỡ người. Hội nghị Khoa học lần thứ 6, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 14/11/2008.

13. Le Thanh Long, Nguyen Tran Phuong, Doan Chinh Chung, Pham Van Phuc, Bui Van Le, Phan Kim Ngoc. USING BOMBARDMENT FOR PRODUCTION OF gfp GENE-EXPRESSING ZEBRAFISH. Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

14. Chung To Nhi, Nguyen My Anh, Vo Ho Diep Khanh, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngoc. Production of cloned pig embryo by injecting the cumulus cell into the enucleated oocyte. Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

15. Truong Hai Nhung, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Huu Tam, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngoc. EVALUATING  GLYCEMIA STABILIZING OF YOUNG FUZZY MELON (BENINCASA HISPIDA) ON DIABETIC MOUSE (MUS MUSCULUS VAR.ALBINO) MODEL. Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

16. Pham Le Buu Truc, Duong Thanh Thuy, Ma Kien Phuc, Le Ngoc Chau, Nguyen Khac Toan, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngoc. THERAPEUTIC EFFECT OF INSULIN PRODUCING CELLS TRANSPLANTATION ON DIABETIC MICE. Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

17. Duong Thi Thu, Nguyen Thi Minh Nguyet, Nguyen Huyen Minh Thuy, Vo Thi Kieu Van, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngoc. RESEARCH ON PRODUCING MOUSE PARTHENOGENETIC EMBRYOS. Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

18. Pham Van Phuc, Truong Hai Nhung, Doan Chinh Chung, Nguyen Thanh Tam, Pham Quoc Viet, Vu Bich Ngoc, Phan Kim Ngoc. ESTABLISHING ASSAYS TO EVALUATE INTACTNESS OF MESENCHYMAL STEM CELL AFTER LONG-TERM CULTURE.Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

19. Pham Van Phuc, Nguyen Minh Hoang, Nguyen Thanh Tam, Pham Quoc Viet, Phan Kim Ngoc. ESTABLISHING PROCEDURE TO PRIMARY CULTURE MAMTLE EPITHELIAL CELLS OF FRESWATER PEARL MUSSELS. Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

20. Phan Kim Ngoc, Pham Van Phuc. RESULTS OF CURING SOME DISEASES BY STEM CELL TRANSPLANTATION AT STEM CEL R&D LABORATORY. Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

21. Dang Thi Tung Loan, Vo Hong Hanh, Le Thi Ha Mien, Pham Van Phuc, Phan Kim Ngoc. STUDY ABOUT THE EFFECT OF GLUCOCORTICOID ON OSTEONECROSIS IN MICE MUS MUSCULUS VAR. ALBINO. Biotechnology Conference in HCM city. 10/2009.

22. Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc. Liệu pháp tế bào tua trong điều trị trúng đích trên ung thư vú. Hội nghị Ung thư, Đại học Y Hà Nội, 2011.

IV. Major research areas

– Stem cell therapy in cancer, diabetic, cardiovascular diseases

– Assisted reproductive technology