PGS.TS. Vũ Bích Ngọc

0
1634

CNgoc

CURRICULUM VITAE

VU BICH NGOC, PhD.

EDUCATION

Doctor of Philosophy (PhD) Animal Physiology University of Science, Vietnam National University, Ho chi Minh City, Vietnam (2012-2015)
Master of Science (MsC) Animal Physiology University of Science, Vietnam National University, Ho chi Minh City, Vietnam (2008-2012)
Bachelor of Science (BS) Biology University of Science, Vietnam National University, Ho chi Minh City, Vietnam (2004-2008)
Bachelor of Economics Corporate Finance University of Economics Ho Chi Minh City, Ho chi Minh City, Vietnam (2010-2013)

RESEARCH EXPERIENCES

2008 – Present: Researcher, Teaching Assistant – Laboratory of Stem cell Research and Application, University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Research projects:

 • Deriving and culture the mesenchymal stem cell from murine bone marrow.
 • Isolating and culture mesenchymal stem cell from human umbilical cord blood
 • Differentiating mesenchymal stem cell from human umbilical cord blood to myocardial cells
 • Establishing hindlimb ischemia mouse model.
  • Isolation of human umbilical cord blood – derived endothelial progenitor cells

Teaching Assistant for classes:

 • Labwork on Human Physiology
 • Labwork on Animal biology
 • Labwork on Pathology and Immunity
 • Stem cell Technology
 • Human pathological Physiology
 • Human Physiology
  • Nutritional physiology in humans and animals

PUBLICATIONS & CONFERENCE REPORTS

Papers

 • Vũ Bích Ngọc, Bùi Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Minh Hoàng, Trần Công Duy Long, Đỗ Đình Công, Nguyễn Hoàng Bắc, Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc (2012), Nghiên cứu bảo quản khối u ung thư gan để tách tế bào khối u (Study on hepatocellular carcinoma tumor cryopreservation to isolate tumor cells), Tạp chí sinh lý học Việt Nam (Vietnam Joural of physiology), 16(3): 35-42
 • Ngoc Bich Vu, Tam Thanh Nguyen, Long Cong-Duy Tran, Cong Dinh Do, Bac Hoang Nguyen, Ngoc Kim Phan, Phuc Van Pham. (2012)Doxorubicin and 5-fluorouracil resistant hepatic cancer cells demonstrate stem-like properties. Cytotechnology DOI: 10.1007/s10616-012-9511-9.
 • Pham PV, Vu NB, Duong TT, Nguyen TT, Truong NH, Phan NLC, Vuong TG, Pham VQ, Nguyen HM, Nguyen KT, Nguyen NT, Nguyen KG, Khat LT, Le DV, Truong KD, Phan NK. Suppression of human breast tumors in NOD/SCID mice by CD44 shRNA gene therapy combined with doxorubicin treatment. OncoTargets and Therapy 2012, 5:77-84.
 • Phuc Van Pham, Khanh Hong Thien Bui, Dat Quoc Ngo, Ngoc Bich Vu, Ngoc Kim Phan, Expanded adipose tissue-derived stem cells for articular cartilage injury treatment: a safety and efficacy evaluation, Regeneration Medicine Using Redundant Abdominal Fat and Menstrual Blood, Springer Verlag, U.K, USA, 2012, 1-18
  • Chung C Doan, Nhung H Truong, Ngoc B Vu, Tam T Nguyen, Hoang M Nguyen, Khue G Nguyen, Si M Do, Ngoc K Phan, Phuc V Pham (2012). Isolation, culture and cryopreservation of human bone marrow –derived mesenchymal stem cells, International Journal of Plant, Animal And Environmental Science, volume-2, issue-2,
  • Phuc Van Pham, Phuong Thi-Bich Le, Nhan Lu-Chinh Phan, Nhung Thi Nguyen, Lam Tan Khuat, Ngoc Bich Vu, Ngoc Kim Phan. Isolation, culture and banking of adipose derived stem cells for clinical use. Cell and Tissue banking. (awaiting review)
  • Phuc PV, Ngoc VB, Lam DH, Tam NT, Viet PQ, Ngoc PK. (2011),  Isolation of three important types of stem cells from the same samples of banked umbilical cord blood. Cell Tissue Bank [Epub ahead of print].
  • Phuc P.V., Lam D.H., Ngoc V.B.Thu D.T., Nguyet N.T., Ngoc P.K. (2011),  Production of functional dendritic cells from menstrual blood—a new dendritic cell source for immune therapy, In Vitro Cell Dev Biol Anim, 7(5-6):368-75

Conference reports

 • Vũ Bích Ngọc, Bùi Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Minh Hoàng, Trần Công Duy Long, Đỗ Đình Công, Nguyễn Hoàng Bắc, Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Nghiên cứu bảo quản khối u ung thư gan để tách tế bào khối u (Study on hepatocellular carcinoma tumor cryopreservation to isolate tumor cells), Hội nghị khoa học sinh lý học toàn quốc lần thứ IX, Huế 12/2012 (The 9th Vietnam Scientific conference of physiology)
 • Nguyễn Thanh Tâm, Vũ Bích Ngọc, Trần Công Duy Long, Đỗ Đình Công, Nguyễn Hoàng Bắc, Nguyễn Gia Khuê, Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc (2012), Nghiên cứu nuôi cấy tế bào từ khối u ung thư tế bào gan người (Culturing the cells from human hepatocellular carcinoma tumors), Hội nghị khoa học sinh lý học toàn quốc lần thứ IX, Huế 12/2012
 • Trịnh Ngọc Lê Vân, Vũ Bích Ngọc, Phí Thị Lan, Bùi Nguyễn Tú Anh, Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Chuẩn hóa quy trình tạo chuột thiếu máu chi, suy giảm miễn dịch, Hội nghị Khoa học lần thứ 8 trường ĐH KHTN Tp.HCM, 09/11/2012 (The 8th scientific conference, University of Sciences, 09/11/2012)
 • Vũ Bích Ngọc, Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Quốc Việt, Vương Gia Tuệ, Đoàn Chính Chung, Nguyễn Minh Hoàng, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc, Kết quả điều trị thực nghiệm chi chuột thiếu máu cục bộ bằng ghép tế bào đơn nhân máu dây rốn người (Experimental treatment results of ischemic hindlimb mouse by transplanted human umbilical cord bood – delived mononuclear cells), Hội nghị Khoa học lần thứ 7 trường ĐH KHTN Tp.HCM, 26/11/2010 (the 7th scientific conference, University of Sciences, 26/11/2011)
 • Phạm Quốc Việt, Lê Thanh Thảo, Đinh Văn Long, Vương Gia Tuệ, Vũ Bích Ngọc, Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc, Chuẩn hóa quy trình tạo mô hình chuột nhắt trắng thiếu máu chi cục bộ (Standarize mouse model of critical limb ischemia), Hội nghị Khoa học lần thứ 7 trường ĐH KHTN Tp.HCM, 26/11/2010 (the 7th scientific conference, University of Sciences, 26/11/2011)
 • Nguyễn Thanh Tâm, Vũ Bích Ngọc, Phạm Quốc Việt, Nguyễn Minh Hoàng, Đoàn Chính Chung, Vương Gia Tuệ, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc,  Phân lập tế bào tiền thân nội mô máu dây rốn người (Isolation of human umbilical cord blood – derived endothelial progenitor cells,) Hội nghị Khoa học lần thứ 7 trường ĐH KHTN Tp.HCM, 26/11/2010 (the 7th scientific conference, University of Sciences, 26/11/2011)
 • Đoàn Chính Chung, Trương Hải Nhung, Dương Thị Thư, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Vũ Bích Ngọc, Phạm Văn Phúc. (2010). Điều trị bệnh tiểu đường type I bằng cách ghép tế bào tiết insulin được biệt hóa từ tế bào gốc trung mô người (Treating type 1 diabetic mouse by transplantation of insulin producing cells differentiated from human mesenchymal stem cells), Hội nghị Sinh học phân tử và Hóa sinh y học, 18-19/09/2010. (Conference of Molecular Biology and Biochemistry Medical, 18-19/09/2010)
 • Phạm Văn Phúc, Trương Hải Nhung, Đặng Thị Tùng Loan, Đoàn Chính Chung, Vũ Bích Ngọc, Phan Kim Ngọc, Differentiating of cryopreserved human umbilical cord blood derived mesenchymal stem cells into insulin secreting cells, The 6th Annual Conference of Asian Reproductive Biotechnology Society, November 16-20, 2009. Cambodia
 • Phạm Văn Phúc, Trương Hải Nhung, Đoàn Chính Chung, Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Quốc Việt, Vũ Bích Ngọc, Phan Kim Ngọc. Bước đầu xây dựng các xét nghiệm đánh giá tính toàn vẹn của tế bào gốc trung mô sau thời gian dài tăng sinh (Establishing assays to evaluate intactness of mesenchymal stem cell after long-term culture). Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc – khu vực phía nam 2009, 23-24/20/2009. (Nationnal Biotechnology Conference in Southern Vietnam 2009Ho Chi Minh City Department of Science & Technology– 23-24/10/2009.)
 • Nguyễn Thanh Tâm, Đỗ Thành Trí, Nguyễn Thái Quỳnh Anh,Vũ Bích Ngọc, Phạm Văn Phúc, Dương Thị Bạch Tuyết, Phan Kim Ngọc. Research on healingbroken bone by transplantating mesenchymal stem cells from human umbilical cord blood, The national conference biotechnology 2009 “Biotechnology in agro – forestry & quaculture in industry and food and feed rocessing intrustry, in medicine & pharmacy, and in environment protection”Ministry of education and training,Thai Nguyen University, Vietnam academy of science and technology, Institute of biotechnology – 26-27/11/2009.

PERSONAL INFORMATIONS

Name:

Nationality:

Email:

VU BICH NGOC

VIETNAMESE

vbngoc@hcmus.edu.vn