Thông báo tuyển dụng sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia học tập, nghiên cứu tại PTN

0
1564

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

PTN SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

Số: 01011/TBG – 11

V/v Tuyển chọn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 7  năm 2011

THÔNG BÁO

 

Để tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tiếp xúc, học tập nâng cao kĩ năng PTN, học tập kĩ năng tổ chức nghiên cứu, thực hiện các đề tài nghiên cứu, Lãnh đạo PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, PTN Sinh lý học và CNSH Động vật, Khoa Sinh học, Trường Đại học KHTN-ĐHQG-HCM tổ chức tuyển chọn sinh viên, học viên cao học và NCS tham gia vào các đề tài, dự án của PTN trong năm học 2010-2011 như sau:

 

1.  Đối tượng tuyển chọn

– SInh viên, học viên cao học, Nghiên cứu sinh thuộc tất cả các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học trong cả nước và ngoài nước

2. Điều kiện tuyển chọn

– Sinh viên/ Học viên/ Nghiên cứu sinh phải có lòng đam mê khoa học thật sự, thích học hỏi, thích tìm tòi nghiên cứu

–  Sinh viên/Học viên/ Nghiên cứu sinh tham gia tuyển dụng phải nộp Bộ hồ sơ xét tuyển và phỏng vấn trực tiếp với Lãnh đạo PTN

3. Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

– Đơn xin tham gia học tập và nghiên cứu trong PTN (tự viết), trong đơn xin ghi rõ hướng nghiên cứu muốn tham gia, định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

–  Bảng điểm (bảng điểm của chương trình học cao học đối với học viên cao học) (không cần công chứng)

4. Thời gian xét tuyển

– Nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 13/7/2011 đến 16h30 ngày 15/8/2011

– Phỏng vấn trực tiếp: ngày 21/8/2011 (dự kiến)

– Thông báo kết quả: ngày 29/8/2011 (dự kiến)

– Tham gia vào phòng thí nghiệm: ngày 5/9/2011 (dự kiến)

5. Số lượng sinh viên tuyển chọn

–  Sinh viên: 6

– Học viên cao học: 6

–  Nghiên cứu sinh: 2

 

6. Quy trình tuyển chọn

–  Sơ tuyển: tuyển chọn qua hồ sơ: sau khi nhận hồ sơ Lãnh đạo PTN sẽ chọn những ứng viên đủ điều kiện tuyển chọn

– Phỏng vấn: chỉ những ứng viên trúng tuyển trong đợt sơ tuyển được mời đến phỏng vấn (mời qua điện thoại)

– Thông báo trúng tuyển và tham gia vào PTN: ứng viên được thông báo trúng tuyển sau khi phỏng vấn 1-3 ngày bằng điện thoại và tham gia vào PTN sau 3-10 ngày kể từ ngày thông báo trúng tuyển

7. Các hướng đề tài sẽ triển khai trong năm 2011-2012 của PTN

– Nghiên cứu điều trị ung thư vú: nghiên cứu chuyên sâu về cơ chế phân tử tế bào gốc ung thư vú, liệu pháp gen và liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư vú.

– Nghiên cứu điều trị ung thư gan/ xơ gan: nghiên cứu chuyên sâu về cơ chế kích thích tái tạo gan của tế bào gốc và các thành phần khác.

– Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong điều trị bệnh tiểu đường type 1 và type 2 hướng đến thử nghiệm trên người.

– Mĩ phẩm: mĩ phẩm chăm sóc da mặt từ tế bào gốc dây rốn.

– Tế bào gốc phôi: tế bào gốc phôi thu từ phôi nang in vitro, tế bào gốc phôi nhân tạo IPSc.

– Nhân bản vô tính: nhân bản mèo.

– Hỗ trợ sinh sản: tối ưu quy trình tạo phôi bò in vitro bằng ROSI, ICSI, Piezo ICSI.

– Chấn thương tủy sống: điều trị bằng liệu pháp tế bào gốc.

– Nghiên cứu điều trị thiếu máu chi, suy tim bằng ghép tế bào gốc.

8. Liên hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Phan Lữ Chính Nhân (plcnhan@hcmus.edu.vn) hoặc 0912804550

TM. Lãnh đạo PTN

Phó trưởng PTN Tế bào gốc

Trưởng PTN SLH&CNSH Động vật

 

 

 

 

Phạm Văn Phúc