Thông báo tuyển dụng nhân sự PTN năm 2011

0
1467

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

Bộ môn SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

Số: 0101/TBG – 11

V/v Tuyển dụng nhân sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 7  năm 2011

THÔNG BÁO

Căn cứ kế họach tuyển dụng cán bộ viên chức của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM trong năm 2011-2012, PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Bộ môn SLH&CNSH Động vật sẽ tuyển dụng nhân sự theo kế họach sau đây:

I. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN

1. Đối tượng xét tuyển

Tất cả các đối tượng có nguyện vọng, đam mê nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực tế bào gốc, hỗ trợ sinh sản, y học tái tạo, y-sinh học.

2. Trình độ chuyên môn

Tất cả các ứng viên tham gia dự tuyển phải có trình độ chuyên môn tối thiểu là Cử nhân/Kĩ sư Sinh học hay Công nghệ Sinh học.

– Về Cử nhân Sinh học: cử nhân Sinh lí học động vật, Di truyền, Công nghệ y-sinh

– Về Cử nhân Công nghệ Sinh học: cử nhân CNSH y dược, CNSH động vật, CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp

– Về Thạc sĩ: chuyên ngành: Sinh lí học người – động vật, Công nghệ sinh học y dược, Công nghệ sinh học động vật, Di truyền học

– Về Tiến sĩ: chuyên ngành: Sinh lí học động vật, Sinh lí học người, Di truyền học, Miễn dịch.

3. Trình độ ngoại ngữ

– Tiếng Anh: có chứng chỉ TOEFL ITP hoặc TOEFL nội bộ (400-Kĩ thuật viên, 450-Nghiên cứu viên, 500-Trợ giảng), TOEFL iBT tương đương hoặc IELTS 5.0 điểm trở lên.

– Tiếng Pháp: có chứng chỉ TCF niveau 2 trở lên

4. Phỏng vấn trực tiếp

Tất cả các ứng viên có đầy đủ bộ hồ sơ sẽ được phỏng vấn trực tiếp với Lãnh đạo PTN.

 

II. QUY TRÌNH XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ xét tuyển

Ứng viên tham gia xét tuyển cần phải nộp đầy đủ hồ sơ với các giấy tờ, văn bằng sau:

– Đơn xin việc (tự viết, có dán ảnh, ghi rõ ngạch muốn tuyển: trợ giảng/giảng viên; nghiên cứu viên, kĩ thuật viên)

– Bảng photo Bảng điểm của 4 năm học (Đại học) và Bảng photo Bảng điểm cao học (nếu là Thạc sĩ) (không cần công chứng)

– Bảng photo Bằng tốt nghiệp (nếu chưa kịp cấp bằng: giấy chứng nhận tốt nghiệp) hay Giấy xác nhận đủ điều kiện tốt nghiệp trước tháng 11/2011 do Bộ môn hoặc Khoa xác nhận (không cần công chứng)

– Bảng photo Giấy chứng nhận Trình độ Ngoại ngữ (không cần công chứng)

2. Thời gian xét tuyển

PTN sẽ nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày ra thông báo này đến ngày 25/7/2011.

Nơi nhận Hồ sơ: nộp trực tiếp cho Thầy Phan Lữ Chính Nhân tại PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc.

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM

3. Phỏng vấn

Tất cả các ứng viên có hồ sơ hợp lệ sẽ được mời tham dự phỏng vấn trực tiếp với Lãnh đạo PTN.

Thời gian phỏng vấn dự kiến: ngày 26/7/2011.

4. Công bố kết quả xét tuyển

Kết quả xét tuyển sẽ được thông báo trực tiếp đến ứng viên qua điện thoại và thông báo trên website: www.vinastemcelllab.com.

Ngày công bố dự kiến: 31/7/2011

III. SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ ĐƯỢC TUYỂN

–          Trợ giảng/giảng viên: 03

–          Nghiên cứu viên: 03

–          Kĩ thuật viên: 02

Lưu ý: Hồ sơ xét tuyển không được trả lại sau khi tham gia xét tuyển.

 

TM. Ban Lãnh đạo PTN

TM. Trưởng phòng

P. Trưởng phòng

 

 

Phạm Văn Phúc