Thông báo thay đổi thời gian phỏng vấn tuyển dụng nhân sự tại PTN năm 2011

0
1535

Thông báo về việc thay đổi thời gian phỏng vấn tuyển dụng nhân sự tại phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc

Thông báo đến toàn thể ứng viên, thời gian nộp đơn xin tuyển dụng và phỏng vấn tuyển dụng nhân sự sẽ thay đổi so với thời gian đã thông báo trước đây. Cụ thể, hạn cuối nộp đơn xin tuyển dụng sẽ dời đến ngày 15.08.2011, thời gian phỏng vấn dự kiến sẽ là ngày 18.08.2011.

Các ứng viên chú ý thời gian thay đổi để thực hiện tốt quá trình phỏng vấn

Ban lãnh đạo Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc