Thông báo thời gian phỏng vấn sinh viên, học viên cao học tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN năm 2012 – 2013

0
421

THÔNG BÁO

V/v Tuyển chọn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN

Các bạn sinh viên/học viên (Danh sách đính kèm) đã tham gia nộp hồ sơ dự tuyển vào PTN Tế bào gốc sẽ phỏng vấn theo lịch như sau:
– Phỏng vấn trực tiếp: Ngày 01/09/2012 (Tại PTN TBG)
– Thông báo kết quả: ngày 06/09/2012 (Tại bảng thông báo VPK, PTN và trên website PTN)
– Tham gia vào PTN: ngày 10/09/2012

STT Họ tên MSSV Thời gian STT Họ tên MSSV Thời gian
1 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên 0918498 8:30 34 Trương Châu Nhật 0915357 13:10
2 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1018281 8:37 35 Nguyễn Ngọc Bảo Huy 0918186 13:17
3 Võ Như Thanh Trúc 0915720 8:44 36 Võ Thị Hồng Tiên 1015484 13:24
4 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 0918339 8:51 37 Đặng Thị Thanh Huyền 0918181 13:31
5 Huỳnh Quốc Việt 0918599 8:58 38 Hoàng Kim Sơn 0915431 13:38
6 Hoàng Hải Thủy 0918481 9:05 39 Lê Thị Phương Thảo 0915466 13:45
7 Hồ Đắc Sơn 0918401 9:12 40 Lê Thị Bích Thảo 0915465 13:52
8 Trương Thị Vy 0918621 9:19 41 Nguyễn Thị Hồng Loan Đã TN-ĐH HB 13:59
9 Nguyễn Văn Siêu 1018353 9:26 42 Trần Như Quỳnh 0918394 14:06
10 Trịnh Vạn Ngữ 0918652 9:33 43 Cao Thị Hòa 0815227 14:13
11 Võ Lê Hoàng Triều 1015900 9:40 44 Nguyễn Thị Huyền Trang Đã TN 14:20
12 Nguyễn Huy Trọng 0918556 9:47 45 Lê Anh Quí Đã TN 14:27
13 Nguyễn Lê Thành Công 1115068 9:54 46 Đặng Ngọc Kim Thùy 1018436 14:34
14 Trần Nguyễn Thu Minh 1018243 10:01 47 Lê Ngọc Bảo 1018028 14:41
15 Ngô Văn Phương Đã TN-Cử nhân SH 10:08 48 Lương Bắc An 0918021 14:48
16 Thái Thị Tuyết Trinh Đã TN-Cử nhân SH 10:15 49 Nguyễn Trần Thu Trang 0915544 14:55
17 Nguyễn Kiều Linh 0915263 10:22 50 Đoàn Nam Khánh 0918643 15:02
18 Bùi Thị Vân Anh 1018002 10:29 51 Trần Đức Tín 0918664 15:09
19 Hà Thị Diễm Uyên 0918590 10:36 52 Nguyễn Thị Huệ 0918176 15:16
20 Nguyễn Thị Thu Hảo 0918127 10:43 53 Nguyễn Thị Hoàng Quyên 1018338 15:23
21 Lê Thị Ngọc Hà 0918122 10:50 54 Vũ Kha Thanh Thanh 1015836 15:30
22 La Ngọc Thùy Vân 1018531 10:57 55 Trần Đỗ Thành Cường 0915067 15:37
23 Lê Minh Phong 0918346 11:04 56 Nguyễn Công Thuận 1018427 15:44
24 Trần Thị Thùy An 0915028 12:00 57 Trần Thị Vị Thục 1015868 15:51
25 Đỗ Lai Danh Toại 0918523 12:07 58 Đặng Trường Sơn 1015377 15:58
26 Đinh Như Quỳnh 0918656 12:14 59 Đoàn Thị Thanh Xuân 1015587 16:05
27 Ngô Thị Thúy An 0918022 12:21 60 Nguyễn Hồ Dạ Uyên 0915603 16:12
28 Trần Thị Mai Thương 0918663 12:28 61 Trần Thị Bảo Trâm 1118497 16:19
29 Nguyễn Thị Hương 0918642 12:35 62 Đỗ Hồng Phước 0918366 16:26
30 Ngô Khắc Huy 0918184 12:42 63 Nguyễn Hoài Hương Mây 0918277 16:33
31 Đỗ Thị Linh 0918246 12:49 64 Nguyễn Anh Minh 0818183 16:40
32 Lê Phan Hoàng Trúc 0918563 12:56 65 Nguyễn Quốc Bảo 1118030 16:47
33 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 0918338 13:03
Mọi thắc mắc xin liên hệ Thầy Phan Lữ Chính Nhân: 0912804550  hoặc Cô Huỳnh Thúy Oanh: 0909088064.
TM. Lãnh đạo PTN
Phó trưởng PTN Tế bào gốc
Trưởng PTN SLH&CNSH Động vật

Phạm Văn Phúc