Khôi phục trí nhớ trong bệnh Alzheimer bằng ghép tế bào gốc thần kinh người

0
725

Mới đây, một báo cáo tại Hội nghị quốc tế về Alzheimer tổ chức tại Vancouver, Canada đã công bố có thể khôi phục lại trí nhớ bằng ghép tế bào gốc thần kinh trong bệnh Alzheimer.

Nghiên cứu trên được tiến hành bởi Công ty Stem cell Inc. Họ tiến hành ghép tế bào thần kinh trên mô hình chuột bị bệnh Alzheimer vào vị trí đặc biệt của não, vùng hồi hải mã – hippocampus. Kết quả cho thấy trí nhớ gia tăng rõ rệt ở chuột ghép so với chuột đối chứng. Hippocampus là vùng bị tác động nghiêm trọng trong bệnh nhân bị bệnh Alzheimer.

Phân tích mô học nhóm nghiên cứu thấy, sau ghép, ở chuột có sự gia tăng đáng kể mật độ synap trong vùng hippocampus. Đặc biệt, sự cải thiện này không đòi hỏi phải giảm các thể amyloid hay tau trong vùng này mà trước đây cho rằng chúng là nguyên nhân gây nên Alzheimer.

Nhóm nghiên cứu cho rằng đây là lần đầu tiên trên thế giới họ cho thấy tế bào gốc thần kinh người phục hồi được trí nhớ.

Có thể xem thêm thông tin tại website của Stem Cells Inc.

http://www.stemcellsinc.com.

PVP