Thông báo thay đổi lịch phỏng vấn sinh viên/học viên tham gia học tập và nghiên cứu tại PTN

0
434

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

PTN SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

Số: 04/TBG –  SV2011

V/v Thay đổi lịch phỏng vấn sinh viên/học viên tham gia học tập và nghiên cứu tại PTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 1 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên/ học viên (Danh sách đính kèm) đã tham gia nộp hồ sơ dự tuyển vào PTN Tế bào gốc sẽ phỏng vấn theo lịch như sau:

–   Phỏng vấn trực tiếp: Chiều ngày 04/02/2012 và sáng ngày 05/02/2012

–   Thông báo kết quả: ngày 06/02/2012

–   Tham gia vào lab: ngày 10/02/2012

STT

Họ tên

MSSV

Ngày

Thời gian

1

Võ Như Thanh Trúc

0915720

Chiều 04/02/2012

13h00

2

Võ Lê Hoàng Triều

1015900

Chiều 04/02/2012

13h10

3

Bùi Thị Vân Anh

1018002

Chiều 04/02/2012

13h20

4

Nguyễn Vũ Ngọc Châu

0915051

Chiều 04/02/2012

13h30

5

Nguyễn Huy Trọng

0918556

Chiều 04/02/2012

13h40

6

Trịnh Văn Bờ Em

0815152

Chiều 04/02/2012

13h50

7

Nông Đăng Quang

0918375

Chiều 04/02/2012

14h00

8

Đặng Trường Sơn

1015377

Chiều 04/02/2012

14h10

9

Bùi Phạm Hồng Thảo

0818299

Chiều 04/02/2012

14h20

10

Phạm Mỹ Hằng

0815195

Chiều 04/02/2012

14h30

11

Đỗ Thị Câm

0815060

Chiều 04/02/2012

14h40

12

Trương Châu Nhật

0915357

Chiều 04/02/2012

14h50

13

Hoàng Hải Thủy

0918481

Chiều 04/02/2012

15h00

14

Lê Tuấn Anh

0918008

Chiều 04/02/2012

15h10

15

Huỳnh Thị Hồng Liên

0815355

Sáng 05/02/2012

08h00

16

Lê Phan Hoàng Trúc

0918563

Sáng 05/02/2012

08h10

17

Ân Khắc Huy

0918113

Sáng 05/02/2012

08h20

18

Lê Thị Thanh Thảo

0818303

Sáng 05/02/2012

08h30

19

Hống Minh Triết

0815772

Sáng 05/02/2012

08h40

20

Nguyễn Minh Phụng

0818247

Sáng 05/02/2012

08h50

21

Nguyễn Tấn Huy

0918187

Sáng 05/02/2012

09h00

22

Đặng Thị Thanh Xuân

0918622

Sáng 05/02/2012

09h10

23

Nguyễn Công Thuận

1018427

Sáng 05/02/2012

09h20

24

Võ Thị Xuân Trang

0815760

Sáng 05/02/2012

09h30

25

Đặng Thanh Long

0818170

Sáng 05/02/2012

09h40

26

Nguyễn Thị Thủy Trâm

0818358

Sáng 05/02/2012

09h50

27

Phạm Đào Huyền My

0815428

Sáng 05/02/2012

10h00

28

Huỳnh Chí Thiện

0815676

Sáng 05/02/2012

10h10

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Phan Lữ Chính Nhân hoặc cô Huỳnh Thúy Oanh.

 

TM. Lãnh đạo PTN

Phó trưởng PTN Tế bào gốc

Trưởng PTN SLH&CNSH Động vật

 

Phạm Văn Phúc