Lịch phỏng vấn sinh viên/học viên tham gia học tập và nghiên cứu tại PTN

0
499

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

PTN SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

Số: 03/TBG –  SV2011

V/v Lịch phỏng vấn sinh viên/học viên tham gia học tập và nghiên cứu tại PTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 1 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên/ học viên (Danh sách đính kèm) đã tham gia nộp hồ sơ dự tuyển vào PTN Tế bào gốc sẽ phỏng vấn theo lịch như sau:

–   Phỏng vấn trực tiếp: ngày 02/02/2012

–   Thông bào kết quả: ngày 04/02/2012

STT

Họ tên

MSSV

STT

Họ tên

MSSV

1

Võ Như Thanh Trúc

0915720

15

Huỳnh Thị Hồng Liên

0815355

2

Võ Lê Hoàng Triều

1015900

16

Lê Phan Hoàng Trúc

0918563

3

Bùi Thị Vân Anh

1018002

17

Ân Khắc Huy

0918113

4

Nguyễn Vũ Ngọc Châu

0915051

18

Lê Thị Thanh Thảo

0818303

5

Nguyễn Huy Trọng

0918556

19

Hống Minh Triết

0815772

6

Trịnh Văn Bờ Em

0815152

20

Nguyễn Minh Phụng

0818247

7

Nông Đăng Quang

0918375

21

Nguyễn Tấn Huy

0918187

8

Đặng Trường Sơn

1015377

22

Đặng Thị Thanh Xuân

0918622

9

Bùi Phạm Hồng Thảo

0818299

23

Nguyễn Công Thuận

1018427

10

Phạm Mỹ Hằng

0815195

24

Võ Thị Xuân Trang

0815760

11

Đỗ Thị Câm

0815060

25

Đặng Thanh Long

0818170

12

Trương Châu Nhật

0915357

26

Nguyễn Thị Thủy Trâm

0818358

13

Hoàng Hải Thủy

0918481

27

Phạm Đào Huyền My

0815428

14

Lê Tuấn Anh

0918008

28

Huỳnh Chí Thiện

0815676

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Phan Lữ Chính Nhân hoặc cô Huỳnh Thúy Oanh.

 

TM. Lãnh đạo PTN

Phó trưởng PTN Tế bào gốc

Trưởng PTN SLH&CNSH Động vật

 

Phạm Văn Phúc