Thông báo từ BTC Hội nghị Nhà Khoa học Trẻ 2010

0
435

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2010

Kính gửi các quý tác giả,

Theo nội dung của Thông báo số 1, Hội nghị Các nhà Khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
và Công nghệ lần thứ nhất, hạn chót nhận toàn văn bài báo là ngày 28/02/2010. Tính tới thời điểm
này, BTC Hội nghị đã nhận được xấp xỉ 120 bài báo toàn văn. Toàn bộ số bài báo này đã được gửi

sang Tòa soạn Tạp chí Khoa học & Công nghệ, và đang làm công tác phản biện. Một số bài báo đã có

kết quả phản biện, một số GS phản biện đã liên hệ trực tiếp với tác giả chính để sửa chữa, bổ

sung, hoàn thiện bài báo. Tuy nhiên, theo thông tin từ Tòa soạn Tạp chí, phần lớn các bài báo sẽ
có kết quả phản biện trong khoảng 02 tuần nữa. Ngay khi có kết quả phản biện, người phản biện, Tòa
soạn hoặc BTC sẽ liên hệ với tác giả (có sự phối, kết hợp với nhau, trừ BTC và người phản biện).
Mọi thông tin chi tiết, BTC sẽ liên hệ với tác giả, đồng thời thông tin trên website tại địa chỉ:
www.hus.edu.vn/hnkh.
Hiện tại, trên website, BTC đã đưa form đăng ký dự Hội nghị và trân trọng kính mời các nhà khoa
học tham gia Hội nghị, quý tác giả có thể download, hoàn thiện nội dung và gửi BTC (đặc biệt là
các tác giả tham dự Hội nghị, nhưng ở xa và cần liên hệ nhận Thư mời dự Hội nghị).
Xét nguyện vọng của nhiều quý tác giả, đã gửi Tóm tắt, nhưng chưa kịp gửi Toàn văn cho BTC; đồng
thời căn cứ trên tình hình thực tế, BTC Hội nghị quyết định lùi thời gian nhận Toàn văn bài báo
tới 05/4/2010 (nội dung chính của Thông báo số 2). Kính mong các quý tác giả thu xếp, hoàn thiện
bài báo và gửi cho BTC trong thời hạn trên.
Mọi thông tin chi tiết về Hội nghị, vui lòng liên hệ với BTC theo địa chỉ email: ducds@vnu.edu.vn,
hnkh@hus.edu.vn, điện thoại: 0983596386; hoặc tìm hiểu trên website www.hus.edu.vn.hnkh (BTC đang
hoàn thiện và liên tục cập nhật thông tin).

Kính chúc sức khỏe các quý tác giả, gia đình và cộng sự.

Trân trọng,
T/M. Ban Tổ chức

Đào Sỹ Đức

PS. Để các quý tác giả tiện theo dõi, BTC xin gửi kèm Danh sách các bài báo toàn văn đã nhận được


Duc S. Dao
Dept. of Chemical Technology
Faculty of Chemistry, Univ. of Science, VNU-Hanoi
Add.: 19 Le Thanh Tong Str., Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Phone numbers: +84-4-38261855, +84-4-39332380;
Mobile: +84983596386
Email: ducds@vnu.edu.vn, daosyduc@hus.edu.vn