Tạp chí Khoa học và Công nghệ

0
1288

 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC GỬI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ

CÔNG NGHỆ (VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM), SỐ 2A-2010,

SỐ ĐẶC BIỆT HỘI NGHỊ CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ

TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ LẦN THỨ NHẤT

(cập nhật tới 20h, thứ Ba, ngày 16 tháng 3 năm 2010)

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

(tác giả chính)

Bài báo

Lĩnh vực

Toàn văn

01

Nguyễn Đắc Vinh, Vũ Thị Quyên, Trần Thu Hương

 

Khoa Hóa học

ĐHKHTNHN

nguyendacvinh@gmail.com

Tổng phenol và hoạt tính chống oxy hóa của vỏ khoai tây và vỏ khoai lang ở Việt Nam

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học

02

Nguyễn Đắc Vinh, Đào Sỹ Đức

Khoa Hóa học,

ĐHKHTNHN

ducds@vnu.edu.vn

Xử lý phẩm nhuộm Basic Red 46 trong nước thải bằng phương pháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học

03

Trương Việt Anh, Bùi Văn Hiền

Đại học Sư phạm

Kỹ thuật TpHCM

bvhien@hcmct.edu.vn

 

 

Xác định vị trí hợp lý của TCSC trên lưới điện truyền tải để chống nghẽn mạch

Vật lý kỹ thuật/ Điện/ CNTT

04

Đào Sỹ Đức, Đoàn Thị Phương Lan, Lê Xuân Hưng

Khoa Hóa học

ĐHKHTNHN

ducds@vnu.edu.vn

Xử lý phẩm nhuộm Reactive Blue 161 bằng phản ứng Fenton với xúc tác dị thể Titan dioxit

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học

05

Nguyễn Hữu Lương, Hoàng Bích Trinh

Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường ĐHBK Tp. HCM

nhluong@hcmut.edu.vn

 

Nghiên cứu phản ứng ether hóa giữa glycerol và tert-butyl alcohol trên xúc tác acid rắn

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học

06

Nguyễn Hữu Lương, Phan Thị Vân Anh

Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường ĐHBK Tp. HCM

nhluong@hcmut.edu.vn

 

Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa methanol thành hydrocarbon trên xúc tác ZSM-5 biến tính bởi Cu và Zn

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học

07

Tống Thanh Danh, Joan Glowczyk Zubek

Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường ĐHBK Tp. HCM

tongdanh@hcmut.edu.vn

 

Nghiên cứu phản ứng thủy phân bằng enzyme các dẫn xuất của 4,5-dihydroisoxazol chứa nhóm ester

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học

08

Đặng Hoài Nhơn, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Hữu Cử

Viện Tài Nguyên và Môi trường biển

246, Phố Đà Nẵng,

TP. Hải Phòng

nhondh@imer.ac.vn

Các chất ô nhiễm trong trầm tích tầng mặt các đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam

Địa chất

09

Pham Dinh Du, Nguyen Van Ly, Dinh Quang Khieu

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum

pddukt.c36@moet.edu.vn

 

Study on adsorption of Cd(II) from aqueous solution by mercaptopropyl-diatomite

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học

10

Phạm Đình Dũ, Đinh Quang Khiếu, Trần Thái Hoà

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum

pddukt.c36@moet.edu.vn

So sánh một số cách tính tính chất xốp của vật liệu p6m MCM-41

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học

11

Phạm Mạnh Hoài, Phạm Hùng Việt, Nguyễn Đăng Giáng Châu

 

Trường Đai học Khoa học Tự nhiên HN

phammanhhoai@hus.edu.vn

 

Phân tích đồng thời dư lượng các thuốc trừ sâu cơ clo và polychlororitated biphenyls trong mực lá

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

12

Phan Thanh Son Nam, Tong Thu Phuong

Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường ĐHBK Tp. HCM

ptsnam@hcmut.edu.vn

The reaction of 1-(N-morpholino)-2-chloroethane hydrochloride with 2-methyllindole using ionic liquids as green solvent

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

13

Phan Thanh Son Nam, Nguyen Thi Hong Anh

Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường ĐHBK Tp. HCM

ptsnam@hcmut.edu.vn

Microwave – assisted heck reaction using palladium complex immobilized on magnetic nanoparticlles (CoFe2O4) as a catalyst

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

14

Trịnh Xuân Đại, Trần Hồng Côn, Nguyễn Thị Hạnh

 

Khoa Hóa Học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà nội

trinhxuandai@gmail.com

 

Nghiên cứu biến tính bề mặt than hoạt tính Trà Bắc làm vật liệu xử lý amoni và kim loại nặng trong môi trường nước

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

15

Lê Xuân Tiến, Trần Đức Trọng, Lâm Thúy Hiền, Nguyễn Thị Hồng Vân, Trương Thị Thúy Diễm, Nguyễn Thị Lý

Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

tienle@hcmut.edu.vn

Phân tích và xác định cấu trúc một số hợp chất diterpene glycoside từ lá cỏ ngọt

(Stevia rebaudiana B.)

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

16

Mai Xuan Tinh, Le Thanh Son,  Hoa Huu Thu

Khoa Hóa học

ĐHKHTNHN

sonlt@vnu.edu.vn

Effect of tin doped to zirconia on the acidic properties of sulfated binary oxides

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

17

Mai Xuan Tinh, Le Thanh Son,  Hoa Huu Thu

Khoa Hóa học

ĐHKHTNHN

sonlt@vnu.edu.vn

Synthesis and characterization of catalysis material Ni-SO42-/ZrO2.SnO2

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

18

Lê Thanh Sơn, Nguyễn Đình Triệu, Trần Thị Nhàn

Khoa Hóa học

ĐHKHTNHN

caohoc2709@yahoo.com

Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc một số hợp chất 3-R1-8-R2-(1,2,4-triazolo)[3,4-b](1,3,4-thiadiazepin)

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

19

Lê Thị Hoà, Phạm Thị Huệ, Đinh Quang Khiếu, Trần Thái Hoà

Khoa Hóa học,

ĐHKH Huế

lethihoachem@gmail.com

Tổng hợp SnO2 cấu trúc rutile dạng cầu xốp bằng phương pháp thủy nhiệt kết hợp với sóng siêu âm và hoạt tính cảm biến khí LPG

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

20

Mạc Đình Thiết, Nguyễn Đình Bảng, Nghiêm Xuân Thung

 

Khoa Hóa học

ĐHKHTNHN

tbinh76@yahoo.com

Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nung đén các đặc trưng và hoạt tính xúc tác quang hóa của oxit hỗn hợp TiO2-CeO2

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

21

Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt, Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

hongthai-dtm@mail.hut.edu.vn

 

 

Thuật toán xác định thông số điều khiển động học máy phay CNC 5 trục kiểu PSK tripod – CNC 3 trục gia công bề mặt phức tạp trong không gian bằng dao phay ngón đầu cầu

Cơ khí

22

Pham Dinh Du, Dinh Quang Khieu, Tran Thai Hoa

Cao đẳng Sư phạm Kon Tum

 

pddukt.c36@moet.edu.vn

Removal of organic template from mesoporous MCM-41

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

23

Phan Thanh Son Nam, Mai Thi Ngoc Ha

Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường ĐHBK Tp. HCM

ptsnam@hcmut.edu.vn

Microwave-assisted Suzuki reaction of aryl halides with phenylboronic acid using ionic liquid as green solvent

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

24

Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Tạ Ngọc Đôn

Khoa Công nghệ Hóa học,

Trường ĐHBK Hà Nội

dieuhong_bk@yahoo.com

Nghiên cứu quá trình tách loại Al khỏi cấu trúc tinh thể zeolit Y được tổng hợp từ cao lanh

 

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

25

Nguyễn Thượng Đẳng, Phạm Thành Quân, Tống Thanh Danh

Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường ĐHBK Tp. HCM

tongdanh@hcmut.edu.vn

 

Khả năng dehydrate hóa và decarboxyl hóa của acid citric

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học

26

Le Minh Luu, Tran Trinh Minh Son

Khoa Toán,

Đại học Đà Lạt

lmluudl@yahoo.com

 

Stability of Pareto-Nash equilibriums of multi-objective games

 

Toán học

27

Vũ Thị Phương Anh, Võ Văn Phú

Trường Đại học Quảng Nam

vuphuonganh1976@yahoo.com.vn

 

Cấu trúc thành phần loài cá ở hệ thống sông Thu Bồn – Vu Gia tỉnh Quảng Nam

Sinh học

28

Phạm Đình Dũ, Đinh Quang Khiếu, Trần Thái Hoà

 

Cao đẳng Sư phạm Kon Tum

pddukt.c36@moet.edu.vn

Nghiên cứu chức năng hóa vật liệu mao quản trung bình MCM-41 bằng aminoproryl triethoxy silane

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

29

Phan Thị Hoàng Anh, Lê Xuân Tiến, Trần Thị Việt Hoa, Trần Văn Sung

Trường ĐHBK Tp. Hồ Chí Minh

pthanh@hcmut.edu.vn

 

Synthesis and biological activities of two novel curcumin derivatives: 2 – hydrazinobenzothiazolcurcumin and 2,4-difluorophenylhydrazinocurcumin

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

30

Nguyễn An Sơn, Phạm Đình Khang, Nguyễn Đức Hoà, Nguyễn Xuân Hải

 

Trường Đại học Đà Lạt

sonnguyendlu@yahoo.com

 

Phân rã gamma nối tầng và mật độ mức của 59Ni trong phản ứng (nth, 2 )

Vật lý

31

Nguyễn Đình Tạo, Nguyễn Kim Sơn

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

dinhtao23@gmail.com

Thành phần loài trong khu hệ cá vùng nga ba sông Hồng – Đà – Lô – Thao

Sinh học

32

Phạm Đức Roãn, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Đàm

Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (I)

hainv@hnue.edu.vn

Mô hình hóa quá trình chiết một số nguyên tố đất hiếm (La, Pr, Nd) bằng axit naphthenic

 

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

33

Nguyễn Vũ Quang Thành, Tạ Thị Thảo

Khoa Hóa học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

thaott73@gmail.com

 

Simultaneous spectrophotometric determination of vitamin B1, B2, B3 (PP) and B6 in pharmaceutical formulations with the aid of linear multiple regression

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

34

Dương Thị Toan, Nguyễn Ngọc Trực

Khoa Địa chất,

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

duongtoan109@gmail.com

Nghiên cứu ảnh hưởng của nước mặn đến sự biến đổi một số tính chất đất nền ven biển đồng bằng sông Hồng

Địa chất

35

Chế Thị Cẩm Hà, Trần Thị Thúy

Trường Đại học Khoa học Huế

chethicamha@yahoo.com

0914031085

Tìm hiểu hệ nhóm máu ABO ở các dân tộc thiểu số thuộc huyện A Lưới – tỉnh Thừa Thiên Huế

Sinh học

36

Hồ Sỹ Thắng, Đinh Quang Khiếu, Trần Thái Hòa, Nguyễn Hữu Phú

Khoa Hóa học, Trường Đại học Đồng Tháp

hosythangdhspdt@yahoo.com.vn

0914 490 362

Phương pháp tính toán các tham số mạng cấu trúc của vật liệu mao quản trung bình dạng lập phương tâm khối IM3M của SBA-16

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

37

Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Đắc Tạo, Nguyễn Bá Lộc

Trường Đại học Khoa học Huế

trihatrangthi@gmail.com

0914031085

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống cây Hương Bài – Vetiveria zizanoisdes (L.) Nash để tạo nguồn giống ở Thừa Thiên Huế

Sinh học

38

Nguyễn Minh Trí – Trần Thanh Phong

 Nguyễn Việt Thắng – Hoàng Đình Trung

 

Trường Đại học Khoa học Huế

trihatrangthi@gmail.com

0914031085

Tìm hiểu một số đặc điểm sinh học của cây Hương Bài – Vetiver zizanioides (L.) Nash nhằm ứng dụng vào việc giảm thiểu ô nhiễm nước thải chăn nuôi lợn

Sinh học

39

Nguyễn Hữu Ngữ

Trường Đại học Nông Lâm (Huế)

nguqld@yahoo.com

0543516514

The trend of surface water pollution and community based resources management activities in the Tam Giang lagoon, central Vietnam.

Nông lâm

40

Nguyễn Tiến Công, Phạm  Ngọc Tuân, Kiều Thị Thủy

Khoa Hóa học,

Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

congchemist@yahoo.com

Tổng hợp một số dẫn xuất chứa dị vòng 1,3,4-oxadiazole và 1,2,4-triazole từ thymol

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

41

Nguyễn Thị Hà Liên, Nguyễn Thanh Hải, Vũ Xuân Hòa, Mạc Đình Thiết, Lã Thị Huyền

Trường Cao đẳng Hóa chất

hainguyenthanhchc@gmail.com

                0989288070

Chế tạo hạt nano vàng bọc protin BSA và gắn kết với kháng thể phage đặc hiệu HER2 nhằm ứng dụng trong các phép thử miễn dịch hiện màu

Y Sinh

42

Phan Thi Phuong Nhi, Nguyen Loc Hien

Hue Univ. of Agricul. & Foresty

phuongnhi32@yahoo.com

054.3516514

Genetic nature and agronomic characters of aromatic rice (Oryza sativa L.)

in South Asia

Sinh học

43

Phan Thanh Son Nam, Le Khac Anh Ky

Univ. of Technol., VNU-HCMC

Friedel-Crafts alkylation of toluene with tert-butyl bromide using MOF-5 as catalyst

Chem./Chem. Technol.

44

Vũ  Thị Hậu, Cao Thế Hà, Vũ Ngọc Duy

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

duyk44ahoahoc@yahoo.com

Khảo sát hoạt tính xúc tác của một số quặng tự nhiên trong phản ứng oxy hóa pha lỏng xử lý thuốc nhuộm hoạt tính

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

45

Vũ Ngọc Duy, Cao Thế Hà

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

duyk44ahoahoc@yahoo.com

Kinetics of Mn(II) removal using Pyrolusite ore in column filtration

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

46

Lê Thu Hà, Nguyễn Thùy  Linh

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

lethuha@hus.edu.vn

Hàm lượng kim loại nặng và thành phần sinh vật nổi của một số ao nuôi cá bằng nước thải vùng Thanh Trì, Hà Nội

Sinh học

47

Trịnh Lê Hà

Khoa KT-TV-HDH

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

tleha@yahoo.com

Phân vùng quản lý các nguồn tài nguyên sinh thái ven bờ đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Khí tượng, Thủy văn, Hải dương học

48

Phạm Thị Hà Thanh, Nghiêm Xuân Thung, Lê Thanh Sơn, Phạm Trọng Long, Nguyễn Thị Ngọc Tú

Khoa Hóa học

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

phamthihathanhtn@gmail.com

02903856853

0982757420

Khảo sát quá trình điều chế hữu cơ từ bentonit (Pháp) và đimetyldioctadecylammoni clorua

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

49

Nguyễn Thanh Bình,

Jean-Marc Giraudon

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

tbinh76@yahoo.com

Oxi hóa hoàn toàn clobenzen trên xúc tác trên cơ sở palladium và perovskite LaCo0,8Fe0,2O3

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

50

Nguyen Thanh Binh, Nguyen Thi Ngoc Quynh

Facl. of Chem., HUS

Total oxidation of toluene on nano-perovskite La1-xBxCoO3

Chem./ Chem. Technol.

51

Dương Hồng Anh, Chu Thị Hồng Chinh, Phạm Hùng Việt

CETASD, HUS

Phân tích đồng thời dư lượng các kháng sinh nhóm Sulfonamid trong nước thải chăn nuôi bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector màng Diod

Hóa học/Kỹ thuật H óa học/ Kỹ thuật Môi trường

52

Le Thi Hong Nhan, Tran Thi Thu Yen, Nguyen Quynh Nhu

Univ. of Technol., VNUH

lthnhan@hcmut.edu.vn

Investigation of formation of nanocurcumin emulsion systems

Chem./Chem. Technol.

53

Le Thi Hong Nhan, Nguyen Thi Kim Hanh, Khuu Chau Quang

Univ. of Technol., VNUH

lthnhan@hcmut.edu.vn

Invesigation of nano-rutin system formation

Chem./Chem. Technol.

54

Tạ Thị Thảo, Trương Việt Hùng

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nghiên cứu phương pháp trắc quang sử dụng phức bậc ba xác định vi lượng molipden trong phân bón

Hóa học/Kỹ thuật H óa học/ Kỹ thuật Môi trường

55

Luu Tuong Bach, Ben Rawson

Consevation International

luutuongbach@gmail.com

Status and distribution of nothern white – cheeked crested gibbon (Nomascus Leucogenys) in Pu Huong Nature Reserve, Nghe An province

Bio.

56

Ngô Thị Thuận, Nguyễn Thế Hữu

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

huudhcnhn@gmail.com

Nghiên cứu phản ứng oxi hóa hoàn toàn Toluen trên xúc tác LaCo0,1Cu0,9O3

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

57

Ngô Thị Thuận, Nguyễn Thế Hữu

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

huudhcnhn@gmail.com

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt tính xúc tác của Spinel (CoxCu1-x)Fe2O4

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

58

Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Minh Thảo,Nguyễn Thị Thanh Phong

Khoa Tự nhiên, Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc

ngthanh_cdspvp@yahoo.com.vn

Nghiên cứu tổng hợp, chuyển hóa dẫn xuất axetylcromon từ 2-hydroxi-4-metoxiaxetophenon

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

 

59

Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Minh Thảo,Nguyễn Thị Thanh Phong

Khoa Tự nhiên, Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc

ngthanh_cdspvp@yahoo.com.vn

Tổng hợp một số [1-(4-nitrophenyl)-3-(7-hydroxi-4-metylcumarin-8-yl)-5-aryl]pirazolin

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

 

60

Nguyễn Phan Cẩm Tú, Quách Ngô Diễm Phương, Lê Lâm Thảo Nguyên,

Bùi Lan Anh, Bùi Văn Lệ

Khoa Sinh học, ĐHKHTN Tp. HCM

npctu@hcmus.edu.vn, becutam@yahoo.com

090 376 7881

Nghiên cứu nuôi cấy dịch huyền phù cây Nhàu (Morinda Citrifolia L.) nhằm hướng tới mục tiêu tiêu thu nhận hợp chất anthraquinone

Sinh/ Hóa

61

Dang Thi Thanh Thuy, Bach Gia Duong

Faculty of Physics, HUS, VNUH

dangthuyhn@gmail.com

04 3558 3980

Study, design and fabrication of a microware, power transmitter combination system using Wilkinson bridge method

Physics

62

Đặng Thị Thanh Thủy, Bạch Gia Dương

Khoa Vật lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

dangthuyhn@gmail.com

04 3558 3980

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các khối chính trong hệ thống phát tín hiệu mã nhận biết chủ quyền quốc gia

Vật lý

63

Bùi Thị Hoa, Lưu Lan Hương

Khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

buithihoa@hus.edu.vn

Nghiên cứu sự phân bố của Asen trong một số thành phần của hệ sinh thái Hồ Tây (Hà Nội)

Sinh học

64

Võ Thị Xuyến, Hồ Văn Thảo, Ngô Kế Sương

Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Văn Lang, Tp. Hồ Chí Minh

vothixuyen@vanlanguni.edu.vn

01264640658

Nghiên cứu tạo chế phẩm cellulase từ một số chủng vi sinh vật

Sinh học

65

Vong Binh Long, Ngo Dai Nghiep

 

Faculty of Biology, University of Science, VNU-HCMC, Ho Chi Minh City, Viet Nam

vblong@hcmuns.edu.vn

083 8300 560;

0913 674 300

 

Synthesis and antigfungal activity of N-aryl chitosan derivaties

Chem./Chem.Technol.

66

Nguyen Duc Cuong, Dinh Quang Khieu, Nguyen Van Hieu, Tran Thai Hoa

 

Faculty of Hospitality and Tourism, Hue University

nguyenducna@gmail.com

Synthesis of iron oxide nanorods and spherical particles by hydrothermal process

Chem./Chem. Technol.

67

Trương Đình Đức, Nguyễn Văn Bằng

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

dinhduc2005@yahoo.com

0912.420.352

Nghiên cứu tổng hợp sét chống nhôm và khả năng hấp phụ ion Cu2+ của chúng trong môi trường nước

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

 

68

Lê Văn Chiều, Bùi Hồng Nhật, Phạm Thị Kim Trang, Đào Mạnh Phú, Phạm Hùng Việt,
Nguyễn Thái Lai

 

CETASD, HUS

nguyentruongquan@hus.edu.vn

Đánh giá sơ bộ hiệu quả xử lý asen và mangan của một số hệ thống xử lý nước quy mô tập trung và hộ gia đình ở miền Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

 

69

Lê Văn Chiều, Nguyễn Hữu Quyết, Cao Thế Hà

CETASD, HUS

nguyentruongquan@hus.edu.vn

Khảo sát khả năng áp dụng màng vi lọc trong hệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

70

Nguyễn Thị Diệu Cẩm, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Mai Xuân Thắng, Nguyễn Văn Nội

Trường Đại học Quy Nhơn

phicam2002@yahoo.com

0983222831

Nghiên cứu điều chế vật liệu sét hữu cơ từ bentonit Thanh Hóa và ứng dụng để hấp phụ các hợp chất phenol trong nguồn nước bị ô nhiễm

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

71

Đỗ Văn Trường, Lê Văn Lịch

Viện Cơ khí,

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

dovantruong@mail.hut.edu.vn

0438680101

Trường ứng suất kì dị đàn-dẻo xung quanh cạnh tự do của bề mặt chung giữa hai lớp vật liệu

Cơ khí

72

Phạm Thị Ngọc Mai, Phạm Tiến Đức, Đinh Thị Dịu

Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

tienduchnhp@gmail.com

Nghiên cứu quy trình phân tích và đánh giá hàm lượng asen trong nước và trầm tích hồ Hoàn Kiếm

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

73

Phạm Tiến Đức, Ngô Thị Mai Việt, Phạm Luận, Trần Tứ Hiếu

Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

tienduchnhp@gmail.com

Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng của đá ong biến tính ứng dụng vào phân tích

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

74

Le Thi Phuong Hoa, Nguyen Thi Hoai Ha, Dang Ngoc Quang, Nguyen Hoang Tri

 

Facl. of Biology, Hanoi National Univ. of Education

lephhoa@yahoo.com

0975399160

Fatty acid profiles of mangrove microalgae and their potential in food production

 

Biology

75

Ngô Trung Học ,   Rodionov V.N

Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Kiev, Ukraina

trunghocngo@yahoo.com

0934567183

Tổng hợp Pentacyclo[5.3. 0.0 .0 .0 ] decan (С2-bishomocubane)

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

76

Nguyễn Hồng Thái, Hoàng Văn Bạo, Nguyễn Mạnh Tiến

Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

hongthai-dtm@mail.hut.edu.vn

0913530121

Máy phay CNC 3 trục có cấu trúc động học song song

Cơ khí

77

Nguyễn Ngọc Như Băng, Nguyễn Tiến Bằng, Lê Thanh Hưng

Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp. HCM

Thử nghiệm sử dụng nhung hươu Sao (Cervus Nippon pseudaxis) tạo một số dạng thực phẩm chức năng

Sinh học/ Công nghệ Sinh học

78

Phạm Văn Phúc, Phạm Quốc Việt, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thanh Tâm, Phan Kim Ngọc

Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp. HCM

pvphuc@hcmuns.edu.vn

0903870153

Sự xuất hiện tinh thể xà cừ khi nuôi cấy in vitro tế bào trai nước ngọt

Sinh học/ Công nghệ Sinh học

79

Quang-Chung Dao, Thanh-Trung Thach*, Thanh-Phong Nguyen, Minh-Hiep Dinh, Thuy-Duong Ho Huynh

 

University of Science, Vietnam National University, HCMC, Vietnam

tttrung@hcmuns.edu.vn

84-8-38300560

Isolation of consensus sequence of ech42 gene from Trichoderma atroviride P1

Bio./Bio. Technol.

80

Quang-Chung Dao, Thanh-Trung Thach*, Minh-Hiep Dinh, Thuy-Duong Ho Huynh

 

University of Science, Vietnam National University, HCMC, Vietnam

tttrung@hcmuns.edu.vn

84-8-38300560

Relative quantification of the ech42 expression from          Trichoderma atroviride P1 using real-time RT-PCR

 

Bio./Bio. Technol.

81

Trần Thị Như Mai, Nguyễn Thị Phương Linh, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Tp. HCM

pvphuc@hcmuns.edu.vn

Thử nghiệm xây dựng mô hình chuột nhắt trắng bị lão hóa da do bức xạ mặt trời nhân tạo

Sinh học/ Công nghệ Sinh học

82

Trần Thu Hường, Phùng Gia Luân, Nguyễn Mạnh Cường

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

olive3092001@yahoo.com.vn

0906.998327

Phân lập axit loganic và ursolic từ lá và than cây Câu Đăng lá thon (Uncaria Lancifolia)

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

 

83

Trần Hồng Diễm, Huỳnh Nhã Vân, Ngô Duy Bình, Phan Kim Ngọc, Trần Minh Thông

Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp. HCM

Xây dựng mô hình xơ hóa gan mật trên chuột nhắt trắng (Mus Musculus Var. Albino)

Sinh học/ Công nghệ Sinh học

84

Bùi Thanh Vân, Nguyễn Văn Quảng, Cao Bích Ngọc

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

buithanhvan@hus.edu.vn

0916055566

Một số dẫn liệu về đa dạng sinh học động vật chân khớp ở đất tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Sinh học/ Công nghệ Sinh họcB

85

Pham Hong Phuc, Dang Bao Lam, Nguyen Tuan Khoa

Dept. Design of Machinery and Robots, School of Mechanical Engineering

Hanoi University of Technology (HUT)

baolam@mail.hut.edu.vn

 

Design and Fabrication of Micro Linear Motor (MLM) Based on MEMS Technology

Machinery

86

Lê Thị Hồng Nhạn, Vương Ngọc Chính, Đinh Thị Minh Thu

Đại học Bách khoa Tp. HCM

lthnhan@hcmut.edu.vn

Nghiên cứu tách tinh dầu từ cam Cara Cara trồng tại Lâm Đồng

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

87

Le Thi Hong Nhan, Phan Tan Quoc, Dang Bach Truc Nhi

Univ. of Technology, VNUHCM

lthnhan@hcmut.edu.vn

Synthesis of Cetyl esters from hibiscus seed oil (Hibiscus Sabdariffa L.)

Chem./ Chem. Technol.

88

Nguyen Quang Duy, Phan Dinh Tuan, Le Thi Kim Phung

Univ. of Technology, VNUHCM

nqduy@hcmut.edu.vn

Supercritical fluid extraction of taxoland 10-deacetylbaccatin III from the leaves of 5 year old Taxus Wallichiana Zucc

Chem./ Chem. Technol.

89

Truong Vinh Luan, Le Duong Anh Kiet, Le Thi Kim Phung*, Phan Dinh Tuan, Phan Thanh Son Nam

 

Univ. of Technology, VNUHCM

phungle@hcmut.edu.vn

Carbon dioxide adsorption kinetics and equilibrium in metal-organic frameworks (MOFS)

Chem./ Chem. Technol.

90

Nguyễn Trung Kiên, Thái Quốc Đạt, Hà Lê Thị Lộc

Viện Hải dương học Nha Trang

kiennguyen2020@yahoo.com

0918986165

 

Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá khoang cổ Nemo (Amphiprion ocellaris, Cuvier 1830)

Sinh học

91

Nguyễn Thanh Bình, Phan Trung Hiếu

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

tbinh76@yahoo.com

Oxi hóa hoàn toàn toluene trên oxit CoOx mang trên vật liệu mao quản trung bình SBA-15

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

92

Nguyễn Thanh Bình, Triệu Thị Hải Yến,  Lê Thanh Sơn, Nguyễn Văn Nội, Hoa Hữu Thu

 

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

tbinh76@yahoo.com

Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của oxit TiO2 có cấu trúc mao quản đa cấp

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

93

Bành Thị Quyên Quyên, Peter De Schryver

 

Khoa Nuôi trồng Thủy sản, Đại học Nha Trang

quyenquyen102@yahoo.com

0982349133

 

Using DGGE (denaturing gradient gel electrophoresis) to investigate the similarities of the microbial communities in the gut and faecal matter of European sea bass juvenile (Dicentrarchus labrax)

 

Sinh học/ Công nghệ Sinh học

94

Phạm Thị Ngọc Mai, Phạm Đức Thắng

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

m.t.n.pham@gmail.com

Tổng hợp vật liệu sắt điện PZT (PbZrTiO3) bằng phương pháp citrate

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

95

Nguyen Dinh Thanh, Bui Thi Thu Trang, Le The Hoai

Facl. of Chem., HUS, VNUH

nguyendinhthanh@hus.edu.vn

Contribution to synthesis of peracetylated galactopyranosyl thiosemicarbazones of substituted benzaldehydes

Chem./ Chem. Technol.

 

96

Nguyen Dinh Thanh, Hoang Thi Kim Van, Truong Thi Thu

Facl. of Chem., HUS, VNUH

nguyendinhthanh@hus.edu.vn

NMR spectra of benzaldehyde (hepta-O-acetyl –  – lactosyl) thiosemicarbazones

Chem./ Chem. Technol.

 

 

97

Tô Minh Quân, Đoàn Nguyên Vũ, Thái Tú Thanh, Phạm Trần Hương Trinh, Trần Minh Thông, Phan Kim Ngọc, Trần Lê Bảo Hà

Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp. HCM

Tạo giá thể ba chiều vô bào từ mô sống nhằm ứng dụng trong công nghệ mô

Sinh học/ Công nghệ Sinh học

 

98

Le Thi Thu Huong

 

Facl. of Geo.

thucuc_kdc@vnu.edu.vn 

Different types of water in structural channels of beryl

Geo.

99

Dương Thị Toan, Nguyễn Ngọc Trực

Khoa Địa chất, HUS

duongtoan109@gmail.com

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nước mặn đến sự biến đổi một số tính chất đất nền ven biển đồng bằng sông Hồng

Địa chất

100

Nguyễn Thùy Dương

Khoa Địa chất, HUS

thucuc_kdc@vnu.edu.vn 

 

Sự vận chuyển và lắng đọng bào tử, phấn hoa trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa miền Bắc Việt Nam

Địa chất

101

Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hạnh

Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

haptt@vnu.edu.vn

0912234242

Bước đầu đánh giá sự lắng đọng axit ở một số khu vực thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Việt Nam (Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh)

Môi trường

102

Trần Thị Thanh Vân

Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

tvche@yahoo.com

Phổ khối lượng của một số hợp chất azometin chứa dị vòng piriđin

Hóa học/Kỹ thuật Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường

 

103

Vu Quoc Trung, Tran Thi Mai Huong, Vuong Quang Trong, Pham Van Hoan, Duong Quang Phung, Le Minh Duc

Hanoi National Univ. of Education

vuquoctrung@netnam.vn

0904518801

 

Preparation of polypyrrole nanocomposite and application in coatings for corrosion protection

Chem./Chem. Technol.

104

Trịnh Đồng Tính, Vương Văn Thanh

Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Mô phỏng quá trình thay đổi ứng suất và tính toán độ bền mỏi của dầm cầu trục

Cơ khí

105

Nguyen Dinh Thanh, Hoang Thi Kim Van, Nguyen Thuy Linh, Do Thi Thuy Giang

 

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, VNUH

nguyendinhthanh@hus.edu.vn

Contribution to synthesis of novel substituted benzaldehyde and aceptophenone (hepta-O-acetyl-(-maltosyl) thiosemicarbazones

Chem./Chem. Technol.

 

106

Vu Quoc Trung, Hoang Duc Thuan, Pham Van Hoan

Hanoi National Univ. of Education

vuquoctrung@netnam.vn

0904518801

 

Electromagnetic shielding properties of polyaniline ferrite nanocomposites

Chem./Chem. Technol.

107

Lê Thị Anh Đào, Trần  Thị Bích Thủy, Vũ Quốc Trung, Mai Sĩ Tuần, Đào Thị Hải Lý, Nguyễn Việt Thắng

Khoa Hóa học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

vuquoctrung@netnam.vn

0904518801

 

Một số thành phần hóa học trong cặn chiết n-hexan và hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của cây Cúc Áo (Spilanthes acmella L. Murr) ở Ninh Bình

Hóa học

108

Vương Văn Thanh, Đỗ Văn Trường

Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

dovantruong@mail.hut.edu.vn

0438680101

Xác định luật tiêu chuẩn phá hủy của bề mặt chung giữa hai lớp vật liệu qua thí nghiệm “Brazil nut” kết hợp với phương pháp tính toán số

Cơ khí

109

Hoàng Thị Minh Thảo

Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

hoangminhthao@vnu.edu.vn

0936046599

Khả năng chống tia cực tím của một số loại sét

Địa chất

110

Pham Ngoc Lan, Luu Van Boi, Yasuaki Maeda, Luu Duc Phuong, Nguyen Cong Toan

Faculty of Chemistry

Hanoi Univ. of Science, VNUH

phamngoclan49@gmail.com

Study on production of Biodiesel from waste frying oil by cosolvent method

Chem./ Chem. Technol.

111

Biện Văn Quyền, Võ Văn Phú

Trường Đại học Hà Tĩnh

bienquyen@gmail.com

0914 482739

 

 

Một số đặc điểm sinh sản của cá Ong căng (Terapon jarbua Forsskal, 1775) ở đầm phá và vùng ven biển Thừa Thiên Huế

Sinh học

112

Nguyễn Quốc Thắng

Trường Đại học Hà Tĩnh

nqthang903@yahoo.com

 

Xác định một số nguyên tố vi lượng và đất hiếm đi kèm trong mỏ photphorit Hương Khê – Hà Tĩnh, dự đoán sự ảnh hưởng của đến chất lượng bưởi Phúc Trạch

Hóa học

113

Nguyễn Hoa Du, Lê Hữu Long, Nguyễn Thị Hồng Chinh

Trường Đại học Vinh

hoadu.nguyen@gmail.com

0912574484

Tổng hợp metyl izobutylxeton thiosemicarbazon và phức chất của nó với Ni (II), Cu (II)

Hóa học

114

Đặng Xuân Thư, Trần Thị Khánh Linh

Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

0983941405 (Khánh Linh)

vuquoctrung@netnam.vn

Xác định hàm lượng chì trong sữa bằng phương pháp Von-Ampe hòa tan anot xung vi phân

Hóa học

115

Nguyễn Thị Thu Cúc, Đào Thị Miên, Vũ Văn Hà

Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

thucuc_kdc@vnu.edu.vn

 

Diatomeae và ý nghĩa cổ sinh thái trong trầm tích helocen – hiện đại vùng cửa sông ven biển sông Tiền

Địa chất

116

Trần Đình Thắng,  Phạm Duy Phúc, Hoàng Thị Thuý Hương, Nguyễn Thị Ngần

 

Khoa Hóa học, Trường Đại học Vinh

thangdhv@gmail.com

0913.049.689

 

Các hợp chất alkaloid từ lá cây Giác đế mien (Goniothalamus tamirensis Pierre ex & GAGN) ở Việt Nam

Hóa học

117

Phan Thị Hồng Tuyết, Đỗ Thị Dung

Khoa Hóa học, Trường Đại học Vinh

thangdhv@gmail.com

0913.049.689

(gửi hộ)

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của các phức chất đơn và đa phối tử của Cu(II) với thiosemicacbazit và glyxin

Hóa học

118

Lưu Văn Bôi, Đào Thị Nhung, Hà Minh Tú

Khoa Hóa học,  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

dtnhung83@yahoo.com

Điều chế và tính chất của 5-(4-isothioxianat-2-bromphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol

Hóa học