Nr5a2 và tế bào iPS

0
475

Nuclear receptor Nr5a2 có thể dùng để thay thế một trong bốn nhân tố tạo tế bào iPS.

Theo những Protocol đã công bố trước đây, 4 nhân tố được sử dụng để reprogram các tế bào trưởng thành thành tế bào iPS bao gồm : Oct4, Sox2, Klf4 và c-Myc. Kể từ khi bài báo đầu tiên về iPS được đăng tải, các nhà khoa học đã xác định rằng các nhân tố trên đều có thể được thay thế bằng các nhân tố tương tự, ngoại trừ Oct4. Nhưng giờ đây, các nhà khoa học đã xác định được rằng nuclear receptor Nr5a2 có thể thay thế Oct4 trong quá trình tạo iPS. Việc sử dụng Nr5a2 cũng làm tăng hiệu quả reprogramming.

(Theo: Heng JC. The nuclear receptor Nr5a2 can replace Oct4 in the reprogramming of murine somatic cells to pluripotent cells. Cell Stem Cell. 2010 Feb 5)