Những phát hiện mới về tế bào nội mô

0
1047

Những phát hiện mới về tế bào nội mô có vai trò quan trọng đối với khả năng tăng sinh của tế bào gốc trưởng thành

ScienceDaily (Mar. 7, 2010) — Các nhà nghiên cứu thuộc viện Tế Bào Gốc Ansary – Trường Y Khoa Cornell Weill đã phát hiện tế bào nội mô, khối nền cơ bản nhất của hệ thống mạch máu, có thể tạo ra nhân tố phát triển kích thích tế bào gốc trưởng thành tăng sinh mạnh mẽ

Dr. Antonio M. Gotto Jr., trưởng bộ môn của trường Y khoa Cornell Weill và hiệu trưởng về lĩnh vực Y khoa của trường Đại học Cornell phát biểu “Đây là nghiên cứu đột phá với tiềm năng ứng dụng cho sự hồi phục cơ quan và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.”

Khám phá mới này đưa ra khái niệm mới, mạch máu không chỉ là những ống dẫn thụ động về việc phân phối oxygen và chất dinh dưỡng, mà còn lập trình sẵn để duy trì và kích thích sự tăng sinh tế bào gốc trưởng thành trong các cơ quan. Sử dụng phương pháp mới để khai thác tiềm năng của tế bào nội mô bằng cách “đồng nuôi cấy” (“co-culturing”) chúng với tế bào gốc.

Mô hình tế bào mạch được thiết lập trong nghiên cứu này cũng có thể được sử dụng để phát triển lượng lớn tế bào gốc có chức năng từ các cơ quan khác như não, tim, da và phổi. 

Dr. Antonio M. Gotto Jr., trưởng bộ môn của trường Y khoa Cornell Weill và hiệu trưởng về lĩnh vực Y khoa của trường Đại học Cornell phát biểu “Đây là nghiên cứu đột phá với tiềm năng ứng dụng cho sự hồi phục cơ quan và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.”

Khám phá mới này đưa ra khái niệm mới, mạch máu không chỉ là những ống dẫn thụ động về việc phân phối oxygen và chất dinh dưỡng, mà còn lập trình sẵn để duy trì và kích thích sự tăng sinh tế bào gốc trưởng thành trong các cơ quan. Sử dụng phương pháp mới để khai thác tiềm năng của tế bào nội mô bằng cách “đồng nuôi cấy” (“co-culturing”) chúng với tế bào gốc.

Mô hình tế bào mạch được thiết lập trong nghiên cứu này cũng có thể được sử dụng để phát triển lượng lớn tế bào gốc có chức năng từ các cơ quan khác như não, tim, da và phổi.

 (Theo Jason M. Butler. Endothelial Cells Are Essential for the Self-Renewal and Repopulation of Notch-Dependent Hematopoietic Stem Cells. Cell Stem Cell, 2010; 6 (3): 251-264 DOI: 10.1016/j.stem.2010.02.001)