Thông báo kết quả tuyển dụng nhân sự năm 2012

0
481

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

BM SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

Số: 08/TBG – 12

V/v Kế hoạch tuyển dụng nhân sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2012

 

THÔNG BÁO


Danh sách các ứng viên đã trúng tuyển vào PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc có sự thay đổi như sau:

  1. 1. Bộ môn Sinh lý học và CNSH Động vật

STT

Họ và tên

Điểm trung bình

Điểm rèn luyện

Ngạch

1

Lâm Thái Thành

8,34

Tốt

Trợ giảng

2

Lương Thị Đoan Trang

8,29

Khá

Trợ giảng

3

Nguyễn Thị Mỹ Phước

8,23

Khá

Trợ giảng

4

Nguyễn Thùy Linh

8,20

Tốt

Trợ giảng

5

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

7,60

Khá

NCV

6

Bùi Nguyễn Tú Anh

7,90

Khá

NCV

  1. 2. PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc

STT

Họ và tên

Điểm trung bình

Điểm rèn luyện

Ngạch

1

Đặng Thanh Long

7,53

Khá

NCV

2

Trương Thị Hoàng Mai

7,64

Khá

NCV

3

Lê Minh Dũng

7,58

Khá

NCV

4

Lê Thị Hạnh

7,52

Khá

NCV

5

Nguyễn Hải Nam

7,38

Khá

KTV

TM. Lãnh đo PTN
Phó trưởng PTN Tế bào gốc
Trưởng PTN SLH&CNSH Động vật
Phạm Văn Phúc