Điều trị chấn thương tuỷ sống bằng ghép tế bào gốc trên người

0
591

Công ty Stemcells Inc. vừa công bố kết quả điều trị chấn thương tuỷ sống bằng ghép tế bào gốc trên người. Tất cả các kết quả này được trình bày bởi Bác sĩ Armin Curt tại Cuộc gặp gỡ khoa học thường niên lần thứ 51 của Hội tuỷ sống quốc tế tại London, Anh.  Đây là lần đầu tiên trên thế giới tế bào gốc thần kinh được ghép trong điều trị bệnh này.

Kết quả cho thấy việc ghép này hoàn toàn an toàn và cho kết quả đầy hứa hẹn.

Nghiên cứu tiến hành trên 3 bệnh nhân bị tổn thương tuỷ sống hoàn toàn. Mỗi bệnh nhân được ghép với 20 triệu tế bào gốc thần kinh vào vị trí tổn thương. Kết quả cho thấy tế bào gốc thần kinh đã dung nạp tốt trong bệnh nhân; không có bất kì dấu hiệu không an toàn nào được ghi nhận.

Đặc biệt, hai trong ba bệnh nhân có sự cải thiện rõ rệt về cảm giác của vùng sau của tổn thương. Đây là lần đầu tiên trên thế giới cho thấy bệnh nhân bị tổn thương tuỷ sống phục hồi cảm giác sau khi ghép tế bào gốc. Với kết quả đầy khích lệ này sẽ thúc đẩy cho Stemcells Inc. đẩy nhanh sang thử nghiệm trên bệnh nhân tổn thương tuỷ sống không hoàn toàn.

Các ghi nhận sau 4-9 tháng ở hai bệnh nhân cho thấy thay đổi trong cảm giác về tiếp xúc, cảm giác nóng và kích thích điện; tuy nhiên ở bệnh nhân còn lại thì không có sự thay đổi gì.

PVP