Serminar học thuật tại PTN Tế bào gốc 22-03-2010

0
405

Trân trọng kính mời quý thầy cô, cán bộ nghiên cứu, học viên cao học và sinh viên đại học tham gia buổi seminar học thuật.

Đề tài: DÒ TÌM BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA CỦA DÒNG TẢO DỊ DƯỠNG CRYPTOMONAS.

Trình bày: TS TRẦN HOÀNG DŨNG, ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng thí nghiệm Tế bào gốc

Thời gian: 16h, thứ 2 ngày 22-03-2010

Trân trọng kính mời.