Serminar về Mesenchymal stem cell tại ĐH Quốc tế

0
479

Vào ngày, 26 tháng 3 năm 2010, tại Phòng A409, trường Đại học Quốc tế, ĐH Quốc gia Tp.HCM tổ chức serminar về chủ đề: Tế bào gốc trong bệnh và sửa chữa vết thương.

Người trình bày: TS. Anh Le, Đại học Califonia.

Mời tất cả các bạn quan tâm tham dự.

Serminar được trình bày bằng Tiếng Anh.

 

Mar 26, 2010
Topic 1: Mesenchymal Stem Cells in Wound Repair and Diseases
By Associate Professor Anh Le, DDS, PhD
Oral and Maxillofacial Surgery
University of Southern California
Biography & Abstract
Time: 13:00-14:00, Mar 26 – 2010.
Venue: Room A.409, International University HCMC.