Sự ức chế nanog của nitric oxide thúc đẩy quá trình biệt hóa tế bào gốc phôi

0
482

Tế bào gốc phôi chuột khi tiếp xúc với nitric oxide với một nồng độ cao sẽ thúc đẩy quá trình biệt hoá, nhưng cơ chế về mức độ  biểu hiện gene liên quan tới quá trình này vẫn còn chưa được hiểu biết nhiều. Trong nghiên cứu này , các nhà khoa học chứng minh rằng, nuôi cấy tế bào gốc phôi chuột trong môi trường có chứa 0.25-1.0 mM diethylenetriamine nitric oxide adduct (DETA-NO) sẽ dẫn đến sự điều hoà giảm (downrelgulation) Nanog và Oct4, đây là hai gene chính liên quan đến việc kiểm soát trạng thái đa tiềm năng (pluripotency) của tế bào gốc phôi chuột.  Ngoài ra, Nitric oxide còn tác động rất rõ rệt lên dòng tế bào gốc phôi người (HS 181). Hoạt động ức chế của nitric oxide trên gene Nanog phụ thuộc vào hoạt động của p53 repressor protein bằng các biến đổi cộng hoá trị liên quan tới pSer15, pSer315, pSer392 và acetyl Lys379. Sự ức chế nanog được cảm ứng bởi nitric oxide còn liên quan đến việc methyl hoá histone H3 và pSer315 p53 đối với vùng promoter gene p53.  Hơn nữa, Tiếp xúc với DETA-NO còn cảm ứng  sớm các quá trình biệt hoá của tế bào có các đặc điểm giống hình thái tế bào biểu mô và biểu hiện markers của lớp nôi bì phôi như FoxA2, Gata4, Hfn1-beta và Sox17. Kiểu hình này này sẽ  biểu hiện càng nhiều nếu tế bào được xử lí với valproic acid (VPA) trong 10 ngày.

Cell Death Differ. 2010 Jan 15

Mora-Castilla S, Tejedo JR, Hmadcha A, Cahuana GM, Martín F, Soria B, Bedoya FJ.

Tham khảo tại: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mora-Castilla%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract

LTL