Tác giả và bài báo tham gia Hội nghị Miễn dịch năm 2010

0
428
HỘI NGHỊ MIỄN DỊCH 2010

Stt

Tên bài

Báo cáo viên

1

Cảm ứng biệt hóa tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người thành tế bào giống cơ tim bằng 5-azacytidine

CN. Đoàn Chính Chung, PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc

2

Điều trị bệnh tiểu đường type 1 bằng cách ghép tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người trên mô hình chuột

ThS. Phan Kim Ngọc, PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc