Phát hiện mối liên hệ giữa hormone cơ tim liên quan đến lộ trình viêm với sự phát triển khối u.

0
908

Báo cáo được đưa ra bởi các nhà khoa học tại đại học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Y học Nano Nam Florida: phát hiện một thụ thể tín hiệu hormone cơ tim biểu hiện mạnh ở cả mô viêm và mô bị ung thư có tác dụng huy động tế bào gốc để hình thành mạch máu nuôi dưỡng khối u.

17-9

Nghiên cứu này có thể giúp phát triển loại thuốc mới nhằm điều trị ung thư bằng cách khóa một loại thụ thể được gọi là natriuretic peptide receptor A (NPRA).

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng hormone NRPA giữ vai trò chính yếu trong mối liên hệ giữa phản ứng viêm và sự phát triển của khối u gây ung thư. Nghiên cứu chỉ ra rằng tín hiệu NPRA từ các tế bào ung thư kích thích sản xuất một số nhân tố có tác dụng thu hút tế bào gốc đến hình thành mạch máu mới nuôi dưỡng khối u.  Các nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu cũng cho biết thêm: nếu tín hiệu NPRA bị khóa, quá trình hình thành mạch mới sẽ bị ngưng dẫn đến không có máu cung cấp cho khối u, khối u sẽ chết.

Thực nghiệm cho thấy chuột thiếu tính hiệu NPRA không có khả năng phát triển khối u khi được tiêm tế bào khối u. Tuy nhiên, đồng cấy ghép tế bào khối u với tế bào gốc trung mô có thể thúc đẩy sự mọc chồi mạch máu mới cần thiết cho sự phát triển của khối u trên chuột suy giảm khả năng sản xuất NRPA. Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất thêm: NRPA xuất hiện để điều hòa các cytokine chính yếu của quá trình viêm liên quan đến sự thu hút tế bào gốc đến mô khối u.

Phòng thí nghiệm của Dr. Mohapatra đang tiên phong thử nghiệm và đưa ra hệ thống phân phối mới sử dụng các phân tử nano nhắm chuyên biệt vào các tế bào ung thư. Phương pháp điều trị này dự dịnh sẽ đưa vào cơ thể các túi chứa các phân tử có khả năng tương tác với các thụ thể  hormone cơ tim để tác động lên khả năng dẫn truyền tín hiệu từ đó ức chế sự hình thành khối u có khả năng phát triển ung thư.

Nguyễn Thị Phương Dung
Theo ScienceDaily