Các cơ sở khoa học của Tế bào tua trong điều trị tiểu đường loại 1

0
1191

Clare-Salzler và cộng sự, cách đây 20 năm, lần đầu tiên đã chứng minh những tế bào Tua có nguồn gốc từ hạch bạch huyết tuyến tụy của chuột tiểu đường (NOD) có khả năng ngăn chặn bệnh tiểu đường loại 1 khi tiêm vào những con chuột đồng gen. Đột phá này đã bắt đầu kỉ nguyên của tế bào tua, ở một khía cạnh trước đó chưa ai đánh giá: tiềm năng ức chế miễn dịch. Kể từ đó, liệu pháp miễn dịch tế bào tua nhắm đến khối u ác tính, những thử nghiệm liệu pháp tế bào tua trên bệnh nhân được bảo hiểm y tế, những điều này mở đường cho các thử nghiệm đầu tiên của tế bào tua trên con người.

18-9

(A) Hướng tiếp cận chung cho liệu pháp trị ung thư bằng liệu pháp tế bào tua.
Hầu hết tế bào tua được tạo ra từ bạch cầu đơn nhân dưới sự hiện hiện của GM-CSF/IL4. Sau đó tế bào tua được tiếp xúc với kháng nguyên ly giải từ khối u rồi được tiêm vào bệnh nhân. Tùy thuộc vào khối u mà tế bào tua có thể được tiêm trực tiếp vào vị trí u hoặc được tiêm vào máu ngoại vi. Các tế bào tua được tạo ra bằng sự thúc đẩy trưởng thành về mặt kiểu hình, đặc trưng bởi các protein bề mặt đồng kích thích, biểu hiện cao HLA và tiết ra các cytokine tiền viêm.

(B) Ngược lại, liệu pháp tế bào tua chữa tự miễn bằng cách cung cấp một môi trường điều hòa.
Mục tiêu là ngăn chặn tế trực tiếp hoặc gián tiếp các tế bào T tự phản ứng hoặc ngăn chặn các tế bào T/B trinh nguyên trở thành tế bào tự phản ứng. Tế bào tua chưa trưởng thành ngăn chặn các tế bào T tự phản ứng trực tiếp và gián tiếp bằng cách kích thích sự tăng sinh và biệt hóa các tế bào T và B điều hòa. Như vậy sử dụng tế bào tua chưa trưởng thành có thể ngăn chặn sự hình thành tế bào T tự phản ứng, điều này rất có ý nghĩa trong điều trị tiểu đường loại 1.

Tài liệu tham khảo:
Dendritic Cell Therapy for Type 1 Diabetes Suppression. Nick Giannoukakis, Massimo Trucco;  Immunotherapy. 2012;4:1063-1074.

Phan Lữ Chính Nhân