Lịch phỏng vấn SV ứng tuyển vào PTN TBG

0
1742

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC


Số: 0110-16/TBG
V/v Tuyển chọn SV tham gia học tập và nghiên cứu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 10 năm 2016

                 THÔNG BÁO                       

      
         Các bạn sinh viên/học viên (Danh sách đính kèm) đã vượt qua vòng xét chọn hồ sơ dự tuyển vào PTN Tế bào gốc sẽ phỏng vấn theo lịch như sau:
– Phỏng vấn trực tiếp: Theo lịch (Tại PTN TBG, Tòa nhà B2-3, trường ĐH KHTN, Cơ sở Linh Trung, Thủ Đức)
– Thông báo kết quả: ngày 21/10/2016 (Qua email và trên website PTN)

STT Họ tên MSSV Nhóm Ngày Giờ
1 Nguyễn Đình Vân Khanh 1418117 Cơ xương khớp 11/10/2016 13:30
2 Nguyễn Đăng Ngọc Phúc 1318292 Cơ xương khớp 11/10/2016 13:45
3 Văn Đức Huy 1418107 Tiểu đường 14/10/2016 14:00
4 Đặng Minh Thành 1318335 Gan mật tiêu hóa  18/10/2016 13:30
5 Nguyễn Cao Thắng 1315467 Gan-mật-tiêu hóa 18/10/2016 13:45
6 Trần Ngô Thế Nhân 1563017 Gan-Mật-Tiêu hóa 18/10/2016 14:00
7 Võ Hồng Ngọc BTBTIU13120 Gan-Mật-Tiêu hóa 18/10/2016 14:15
8 Trần Thanh Phước 1563018 Liệu pháp miễn dịch 18/10/2016 15:00
9 Đinh Thị Phương Dung 1315640 Tim Mạch 21/10/2016 15:00
10 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 1418361 Tim Mạch 21/10/2016 15:15
11 Nguyễn Bảo Trân 1318419 Tim Mạch 21/10/2016 15:30
12 Nguyễn Trung Kiên 1415191 Tim Mạch 21/10/2016 15:45
13 Phạm Hoàng Huy 1318153 Sàng lọc thuốc 12/10/2016 13:30
14 Đỗ Minh Nghĩa 1315294 Sàng lọc thuốc 12/10/2016 13:45
15 Nguyễn Thế Phong B1401326 Sàng lọc thuốc 12/10/2016 14:00
16 Phan Văn Thuận 1315487 Sàng lọc thuốc 12/10/2016 14:15
17 Võ Thị Ngọc Quyên 1415389 Sàng lọc thuốc 12/10/2016 14:30
18 Tô Bảo Ngọc 1318249 Sàng lọc thuốc 12/10/2016 14:45
19 Đinh Thị Thùy Dương 1418050 Sàng lọc thuốc 12/10/2016 15:00
20 Hà Thị Bích Hằng 1518059 Sàng lọc thuốc 12/10/2016 15:15
21 Nguyễn Lê Trâm Anh 2008130007 Sàng lọc thuốc 12/10/2016 15:30
22 Võ Hồng Phúc 1315380 Sàng lọc thuốc 12/10/2016 15:45
23 Trần Thị Huyền Trang 1318404 Sàng lọc thuốc 12/10/2016 16:00
24 Nguyễn Thị Hồng Vân 1315601 Sàng lọc thuốc 12/10/2016 16:15

 

Các Ứng viên vui lòng đến sớm 15 phút trước giờ phỏng vấn
Mọi thắc mắc xin liên hệ Cô Huỳnh Thúy Oanh: 0909088064

   

PTN NC&UD Tế bào gốc
Phó trưởng phòng PTN

(đã ký)

Phạm Văn Phúc