Thư ngỏ (gửi Cựu Cán bộ và Sinh viên của PTN NC&UD TBG)

0
1719

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN-ĐHQG TPHCM

PTN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC

 

THƯ NGỎ

                             Thân gửi: Cựu Cán bộ và Sinh viên PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc

PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc được thành lập trên cơ sở PTN Công nghệ Sinh học phân tử C (được thành lập từ năm 1999) và PTN Sinh lý người và động vật, Bộ môn Sinh lý học người và động vật (hiên nay đã đổi tên thành Bộ môn Sinh lý học và CNSH Động vật), Trường ĐHKHTN, ĐHQG TP.HCM từ năm 2007. Đến nay, PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc (PTN) là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc và ứng dụng tế bào gốc. PTN đã và đang trở thành một trong những trung tâm hàng đầu nghiên cứu về Y-Sinh-Dược học trong cả nước.

Sự phát triển và thành công của PTN ngày nay là kết quả từ sự kế thừa các thành quả của PTN CNSH Phân tử C và PTN Sinh lý Người và Động vật cùng với các đóng góp công sức và tâm huyết của nhiều cá nhân cũng như sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan đoàn thể xuyên suốt từ năm 1999 đến nay.

Năm sau (2017), PTN sẽ tổ chức kỉ niệm 10 năm ngày nhận quyết định thành lập (24-12-2007; 24-12-2017), qua thư ngỏ này, PTN mong muốn tạo cầu nối, gắn kết và liên hệ với các anh chị và các bạn đã từng học tập, làm việc tại PTN. Từ những thông tin và tư liệu thu thập được, PTN sẽ biên soạn “Sổ tay truyền thống” của PTN nhằm chào mừng 10 năm thành lập PTN.

           Kính thông tin đến tất cả cựu Cán bộ và Sinh viên PTN, xin truy cập vào đường dẫn sau để cung cấp thông tin:

 http://vinastemcelllab.com/2016/index.php?option=com_content&view=article&id=872&Itemid=606

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. 

           

TM. LÃNH ĐẠO PTN

Phó Trưởng phòng PTN

                                (Đã ký)

Phạm Văn Phúc