Cổng thông tin khoa học Viện Tế Bào Gốc

0
1356

Nhằm tăng cường quản lý hoạt động khoa học công nghệ, cung cấp thông tin thống kê hoạt động khoa học của các cán bộ nghiên cứu trong Viện, cung cấp thông tin tham khảo cho các đơn vị đối tác, Viện Tế Bào Gốc đã xây dựng cổng thông tin khoa học.

Cổng thông tin sẽ cập nhật cho cán bộ, nhân viên và những người có quan tâm các công bố khoa học quốc tế và trong nước, sách, hội nghị/hội thảo cũng như các bài giảng của tất cả các cán bộ nghiên cứu của Viện. Người quan tâm không chỉ có thể tra cứu về lĩnh vực nghiên cứu mà Viện tế bào gốc đã và đang thực hiện (trong từng lĩnh vực, theo từng năm, với từng loại sản phẩm khoa học…) còn còn có thể tra cứu thông tin khoa học của từng cán bộ nghiên cứu làm việc tại viện (hướng nghiên cứu đang thực hiện, số lượng và chất lượng các bài báo, công trình khoa học cũng như các sản phẩm mà họ tạo ra).

Người quan tâm có cơ hội được cập nhật những bài báo mới, có thể tải các công trình khoa học của Viện khi trở thành thành viên của Viện.

Dữ liệu trên cổng thông tin đang được cập nhật tại website  http://sciencegate.sci.edu.vn/

(PKHCN-SHTT)