GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

0
1584

Thực hiện công văn:

– số 4393/BGDDT-KHCNMT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2009

– số 998/ĐHQG-KHCN về việc nộp các công trình tham gia giải thưởng.

Ban lãnh đạo PTN yêu cầu các nhóm nghiên cứu và sinh viên đọc kỹ công văn, thể lệ dự thi và thực hiện đầy đủ các yêu cầu dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, Giải thưởng “Sáng tạo Kỹ thuật Việt nam – VIFOTEC” và Giải thưởng “Sáng tạo Sinh viên Việt Nam với doanh nghiệp” năm 2009.

Các Hồ sơ đăng kí của Sinh viên sẽ nộp về PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc cho Cô Chung Tố Nhi. PTN sẽ chọn một số công trình và gửi tham gia Chương trình. Kết quả xét chọn sẽ công bố ngày 5/8/2009 và được nộp lên ĐH Quốc gia ngày 10/8/2009.

Ngoài ra, các nhóm sinh viên cần lưu ý:

– Công trình nộp dự thi yêu cầu không đóng bìa cứng để thuận tiện trong việc xử lý hồ sơ và gửi đánh giá công trình qua bưu điện.

– Hồ sơ công trình gửi về PTN trước ngày 3/8/2009

Địa chỉ liên hệ: Đ/C Chung Tố Nhi

Email: ctnhi@hcmuns.edu.vn