DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ THAM DỰ HỘI NGHỊ CNSH TOÀN QUỐC – KHU VỰC PHÍA NAM

0
1505

Hội nghị CNSH Toàn quốc khu vực phía Nam sẽ tổ chức vào ngày 23-24 tháng 10/2009, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Thông tin chi tiết xem tại: http://hcmbiotech.com.vn/salient_news_detail.php?id=26

PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc tuyển chọn một số bài báo của một số tác giả tham gia Hội nghị này theo danh sách dưới đây. Những bài báo của các tác giả khác không tham gia Hội nghị sẽ tham gia vao các Hội nghị khác (PTN sẽ thông báo sau).

 

Stt

Tác giả

Bài báo

Session

Trình bày

Y dược

Nông nghiệp

Oral

Poster

1

Chung Tố Nhi, Nguyễn Mỹ Anh, Võ Hồ Diệp Khánh, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc

Tạo phôi heo nhân bản vô tính bằng cách vi tiêm tế bào cumulus vào trứng đã loại nhân

X

X

2

Đặng Thị Tùng Loan, Võ Hồng Hạnh, Lê Thị Hà Miên, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUỘT NHẮT TRẮNG HOẠI TỬ XƯƠNG BẰNG TÁC NHÂN GLUCOCORTICOID

X

X

3

Lê Thành Long, Nguyễn Trần Phương, Đoàn Chính Chung, Phạm Văn Phúc, Bùi Văn Lệ, Phan Kim Ngọc

TẠO CÁ NGỰA VẰN BIỂU HIỆN GEN PHÁT SÁNG (gfp) BẰNG

PHƯƠNG PHÁP BẮN GENE (BOMBARDMENT)

X

X

4

Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thị Thương Huyền, Hoàng Đức Linh, Phan Kim Ngọc

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA TAXOL LÊN SỰ THỦY TINH HÓA TRỨNG BÒ ĐÃ ĐƯỢC NUÔI TRƯỞNG THÀNH

X

X

5

Võ Thị Tuyết Nga, Nguyễn Thị Thương Huyền, Bùi Thị Thu Trang, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc

NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN TỶ LỆ NUÔI CHÍN TRỨNG TỪ NGUỒN TRỨNG BÒ ĐÔNG LẠNH Ở GIAI ĐOẠN TÚI MẦM

X

X