Định lượng, định danh tế bào gốc

0
1688
PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc được trang bị nhiều thiết bị hiện đại phù hợp cho nghiên cứu và chẩn đoán (tiêu chuẩn IVD). Cùng với đội ngũ cán bộ kĩ thuật có chuyên môn sâu, kinh nghiệm trong việc đánh giá phân tích về số lượng và loại tế bào gốc, PTN có thể tiến hành định lượng, định danh các loại tế bào gốc từ nhiều loại mẫu khác nhau với độ chính xác cao:
– tế bào gốc trong máu ngoại vi
– tế bào gốc trong máu cuống rốn (dây rốn)
– tế bào gốc trong dịch tủy xương
– tế bào gốc được phân lập từ mô mỡ, não…
– tế bào gốc đã được nuôi cấy
của nhiều loài khác nhau:
– người
– chuột nhắt (mouse)
– chuột cống (rat)
– chuột hamster
– thỏ
– bò
– heo


Tùy theo loại tế bào gốc mà việc định lượng, định danh có thể được tiến hành theo các kĩ thuật: