Tách tế bào

0
1567

Bạn đang cần tách tế bào quan tâm trong quần thể/hỗn hợp nhiều tế bào như:

– tế bào bạn chuyển gen thành công trong hỗn hợp

– tế bào gốc có trong mô

– tế bào ung thư có trong mô

– các loại tế bào trưởng thành

Chúng tôi có thể giúp bạn làm việc này bằng các hệ thống tách tự động:

– hệ thống tách bằng từ trường

– hệ thống tách bằng từ tính

– hệ thống tách bằng tube catcher


facs

Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ đến địa chỉ:


PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc,
Toà nhà B2-3, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
ĐT: 08 6277 2910 – 0915 63 74 74