Điều trị suy gan bằng tế bào gốc từ máu cuống rốn

0
1553

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêm tế bào từ tủy xương vào bệnh nhân suy gan sẽ liver
cải thiện được tình trạng lâm sàng. Cơ chế của việc này có thể là sự chuyển biệt hóa của tế bào gốc thành tế bào gan hoặc có thể là tế bào gốc từ tủy xương sản xuất các chất ức chế viêm hay các cytokine nào đó.

Một nghiên cứu gần đây tiến hành bởi Zhou và cs (Human progenitor cells with high aldehyde dehydrogenase activity efficiently engraft into damaged liver in a novel model. Hepatology 2009 Feb 2) tiến hành thu nhận tế bào gốc từ máu cuống rốn (chọn lọc quần thể dương tính với aldehyde dehydrogenase), sau đó tiêm vào chuột suy gan.

Kết quả cho thấy các tế bào gốc của máu cuống rốn người sát nhập vào gan đã bị hư từ 3%-14,2%. Đáng quan tâm hơn là các tế bào này biểu hiện các marker của tế bào gan người như alpha1-trypsin, albumin, HNF1P.

Sự dung hợp giữa tế bào người và chuột rất hiếm xảy ra khi tiến hành đánh giá bằng phương pháp lai insitu.

Kết quả nghiên cứu này khẳng định thêm về khả năng điều trị suy gan của tế bào gốc tủy xương và máu cuống rốn.

Stem cell