Bùng nổ cùng Chương trình điều tra Tế bào gốc trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay

0
807

Còn 10 ngày nữa….

Còn 10 ngày nữa sẽ bùng nổ Chương trình điều tra Tế bào gốc trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay. Tham gia Chương trình điều tra Tế bào gốc, bạn có cơ hội nhận ngay những phần quà hấp dẫn.

Ưu đãi khi tham gia điều tra:

10.1

10.2.1

Chương trình điều tra Tế bào gốc là viết tắt của Nội dung Điều tra hiện trạng và nhu cầu công nghệ tế bào gốc ở Việt Nam; đây là một trong những Nội dung quan trọng của đề tài “Đánh giá hiện trạng, năng lực và khả năng nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ tế bào gốc trong lĩnh vực tế bào gốc trong lĩnh vực y dược và nông nghiệp” do TS. Phạm Văn Phúc làm chủ nhiệm, trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM chủ trì; do Chương trình Đổi mới Công nghệ Quốc gia đến năm 2020, Bộ KHCN Việt Nam làm chủ quản.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đề tài là đánh giá được nhu cầu và khả năng công nghệ tế bào gốc ở Việt Nam; đề xuất được kế hoạch phát triển tế bào gốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

10.3

QUY ĐỊNH KHI THAM GIA ĐIỀU TRA

10.4

 

Hãy tham gia điều tra ngay tại đây:  http://www.tebaogocvietnam.com/khao-sat-dieu-tra.html

Link chính thức sẽ được mở vào 12 giờ trưa ngày 15/7/2016.

Sau đợt điều tra trực tuyến, Ban thực hiện đề tài sẽ triển khai điều tra thực tế tại các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc trên cả nước. Từ các kết quả điều tra trực tuyến, điều tra thực tế, Ban thực hiện đề tài sẽ xây dựng: một là hiện trạng công nghệ tế bào gốc quốc gia; bản đồ công nghệ tế bào gốc quốc gia; hai là tiềm năng, nhu cầu phát triển tế bào gốc trên cả nước; ba là nhu cầu xã hội, sự tin tưởng, sự quan tâm của xã hội với tế bào gốc.

10.6

Mạng lưới tế bào gốc Việt Nam (Viet Nam Stem Cell Network – VNSCN) trước mắt hoạt động như là một trang thông tin cung cấp các thông tin thiết yếu về tế bào gốc, hoạt động nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, tổ chức trực tuyến các hoạt động của PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc; sau này, VNSCN là tổ chức độc lập nhằm kết nối hoạt động nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc ở Việt Nam và ở Việt Nam với thế giới. VNSCN sẽ trở thành thành viên của các Hiệp hội, mạng lưới tế bào gốc, y sinh của Việt Nam và thế giới.