V/v Stem Cell Summer 2017

0
4261

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN-ĐHQG
PTN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG
TẾ BÀO GỐC

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2017

 THÔNG BÁO
V/v Stem Cell Summer 2017

Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên có cơ hội được tiếp xúc với hệ thống Phòng thí nghiệm hiện đại trong lĩnh vực Y-Sinh-Dược học và có mong muốn học tâp, nghiên cứu và làm việc tại phòng thí nghiệm.

 PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc tổ chức chương trình Stem Cell Summer 2017 như sau:

1/ Đối tượng

Sinh viên ngành Sinh, CNSH, Y khoa, dược học và các ngành có liên quan về Khoa học Y Sinh.

Học sinh lớp 10, 11, 12 tại các trường THPT có chuyên Sinh trong phạm vi cả nước.

2/ Thời gian-Địa điểm

Thời gian mở đăng ký: 27/7 – 5/8/2017

Thời gian tổ chức: 8g30 – 11g00 thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần, bắt đầu từ 07/08-17/8/2017

Địa điểm: Phòng thí nghiệm Nghiên cứu & Ứng dụng Tế bào gốc, tòa nhà B2-3, Cơ sở Linh Trung-Thủ Đức, Trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM

3/ Nội dung

  • Giới thiệu cho học sinh, sinh viên sơ lược về PTN, những công trình và các sản phẩm nghiên cứu đã được ứng dụng trong sản xuất và điều trị bệnh.
  • Học sinh, sinh viên tham quan khu vực nghiên cứu của PTN được trang bị với nhiều thiết bị hiện đại nhất ở Việt Nam và được trải nghiệm quan sát các mẫu tế bào động vật, người (tế bào gốc, tế bào ung thư,…) và quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học tại PTN.
  • Tham gia xét tuyển khóa học ngắn hạn, trải nghiệm 1 tuần tại PTN Tế bào gốc từ ngày 21-27/8/2017. Việc xét tuyển diễn ra như sau:
  • Cuối buổi tham quan, học sinh, sinh viên thực hiện một bài kiểm tra và 10 bạn học sinh, sinh viên xuất sắc nhất của toàn chương trình (07-17/8/2017) sẽ được chọn để tham gia khóa học.
  • Danh sách các bạn tham gia khóa học được đăng trên fanpage của PTN (https://www.facebook.com/vinastemcelllab) vào ngày (dự kiến) 18/8/2017.

4/ Cách thức đăng kí

Mỗi học sinh, sinh viên chỉ được đăng ký tham gia 01 (một) lần.

Mỗi buổi có 20 người tham dự. Đăng kí theo link sau: https://goo.gl/yHfpvg . Link đăng kí sẽ đóng vào lúc 0h ngày 6/8/2017.

Danh sách tham gia chương trình sẽ được công bố cập nhật trên fanpage của PTN (https://www.facebook.com/vinastemcelllab) (dự kiến) ngày 30/07/201706/8/2017.

  • Lưu ý: SV/HS cần kiểm tra danh sách đã đăng kí, nếu vượt quá 20 người mỗi buổi, SV/HS phải tự chủ động đăng kí qua ngày khác. PTN không giải quyết các trường hợp đăng kí nằm ngoài 20 chỉ tiêu hàng ngày.
 

TM. PTN NC&UD TẾ BÀO GỐC

TRƯỞNG PHÒNG

   

PGS.TS. PHẠM VĂN PHÚC
(đã ký)