V/v miễn phí đăng kí tham dự Hội nghị CRRM 2017 dành cho SV, HVCH và NCS

0
2396

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

BAN TỔ CHỨC
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ CRRM 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………………
Tp.HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v miễn phí đăng kí tham dự Hội nghị CRRM 2017 dành cho SV, HVCH và NCS

Nhằm mang lại những lợi ích cho cựu Sinh viên, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh, cũng như cựu cán bộ của PTN, Lãnh đạo PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Trường Đại học KHTN, ĐHQG TP.HCM thông báo đến cựu SV/HVCH/NCS, cựu cán bộ PTN, và SV/HVCH/NCS khác có quan tâm đến hội nghị về việc miễn phí đăng ký tham dự Hội nghị Quốc tế Innovations in Cancer Research and Regenerative Medicine 2017  (CRRM 2017) như sau:

  1. Đối tượng được xét miễn phí đăng ký
  • Đối tượng 1: Cựu sinh viên / học viên cao học, cựu cán bộ PTN nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc.
  • Đối tượng 2: Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tại các Trường ĐH ở Việt Nam.
  1. Điều kiện được đăng ký miễn phí.
  • Đối tượng 1: Tất cả cựu sinh viên / học viên cao học, cựu cán bộ PTN nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc được miễn phí tham dự CRRM 2017.
  • Đối tượng 2: Miễn phí 100% cho 30 sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và có khả năng nghe hiểu bằng tiếng Anh
  1. Quyền lợi
  • Phí tham dự CRRM 2017 đối với sinh viên là 15$ và Học viên cao học / NCS là 25$, các cá nhân được chọn sẽ được tham dự hội nghị mà không phải trả khoản phí tham dự này.
  • Tham dự Hội nghị, các cá nhân sẽ được phát miễn phí tài liệu hội nghị, nghe và thảo luận tất cả các phiên báo cáo (kể cả báo cáo poster), tham quan các gian hàng, tham dự các innovation showcase, tham dự các sự kiện pre-conferences.
  1. Thời gian và cách thức đăng ký

Đăng ký tham dự hội nghị về địa chỉ dttthuy@hcmus.edu.vn, từ ngày 16 tháng 08 năm 2017 đến ngày 01 tháng 09 năm 2017 (gửi kèm theo kết quả học tập (bảng điểm), hoặc công trình khoa học đã công bố đối với đối tượng 2).

Kết quả 30 cá nhân được miễn phí phí tham dự sẽ được công bố vào ngày 02/9/2017.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Thầy/Cô Đào Thị Thanh Thủy (dttthuy@hcmus.edu.vn)

 

Trưởng Ban Chương Trình

(đã ký)

PGS.TS. Phạm Văn Phúc