Tuyển chọn SV/HVCH/NCS năm học 2015-2016

0
1019

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

Số:04-02/TBG-2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v Tuyển chọn SV/HVCH/NCS năm học 2015-2016

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu và đào tạo của PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc năm 2015-2016, Lãnh đạo PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Trường Đại học KHTN, ĐHQG-HCM tổ chức tuyển chọn SV/HVCH/NCS tham gia vào các đề tài, dự án do PTN chủ trì từ năm 2015 theo kế hoạch như sau:

 

1.  Đối tượng tuyển chọn

Các thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi “Stem cell Innovation 2014”

Sinh viên (ưu tiên sinh viên năm 3, 4), Học viên cao học, Nghiên cứu sinh thuộc tất cả các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học trong cả nước và ngoài nước thuộc các chuyên ngành:

+       Sinh  học thực nghiệm – hướng sinh lý động vật

+       Di truyền học

+       CNSH Y dược

+       Hoặc ngành Y, dược và các ngành liên quan khác

 

2. Điều kiện tuyển chọn

Các thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi “Stem cell Innovation 2014”: Tuyển thẳng. (Danh sách đính kèm: Tại đây)

– Đối với Sinh viên: không nợ quá 3 tín chỉ tính đến thời điểm xét hồ sơ

– Đối với Học viên cao học: hoàn thành ít nhất 02 học phần lý thuyết

– Đối với Nghiên cứu sinh: nghiên cứu chưa báo cáo đề cương đầu vào; các nghiên cứu sinh cần trao đổi về đề cương nghiên cứu sinh trước khi phỏng vấn hay thi đầu vào nghiên cứu sinh.

– Tất cả đối tượng tham gia tuyển dụng phải:

+ Nộp Bộ hồ sơ xét tuyển

+ Phỏng vấn trực tiếp với Lãnh đạo PTN và trưởng các nhóm nghiên cứu liên quan

–  Đảm bảo thời gian học tập và nghiên cứu tại PTN sau khi khi trúng tuyển:

+       Đối với SV: tối thiểu 6 tháng

+       Đối với HVCH: tối thiểu 12 tháng

+       Đối với NCS: tối thiểu 3 năm

 

3. Quyền lợi

– Được tạo điều kiện học tập, tiến hành các nghiên cứu, thực hiện luận án Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ do các Thầy (Cô) của PTN hướng dẫn.

– Được PTN chi trả chi phí nghiên cứu bao gồm toàn bộ kinh phí hoá chất, vật tư, cơ sở vật chất thiết bị cho tiến hành nghiên cứu.

 

4. Hồ sơ ứng tuyển

PTN chỉ nhận hồ sơ trực tuyến, do đó TẤT CẢ CÁC ỨNG VIÊN PHẢI ĐĂNG KÍ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN ở mục “Hồ sơ ứng tuyển” tại website của PTN: www.vinastemcelllab.com, sau khi đăng nhập, ứng viên tạo tài khoản, điền đầy đủ thông tin lý lịch khoa học và đăng kí ứng tuyển.

 

Hồ sơ ứng tuyển gồm có:

–   Đơn xin tham gia học tập và nghiên cứu trong PTN (Upload lên hệ thống)

–  Bảng điểm đối với sinh viên; bản sao Bằng tốt nghiệp cử nhân đối với học viên cao học, và bản sao Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ đối với NCS. (Scan và upload lên hệ thống)

–  Ý tưởng nghiên cứu khoa học (trình bày trên giấy A4, tối đa 05 trang, Time New Roman, Cỡ chữ 12, khoảng cách 1,5) theo hướng nghiên cứu mà ứng viên chọn trong Mục 6. (Upload lên hệ thống).

Tải file hướng dẫn ứng tuyển trực tuyến: Tại đây

5. Thời gian xét tuyển

– Nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 06/04/2015 đến 16h00 ngày 01/06/2015

– Phỏng vấn trực tiếp: ngày 15/07/2015 (dự kiến)

– Thông báo kết quả: ngày 30/07/2015 (dự kiến)

– Tham gia vào phòng thí nghiệm: ngày 01/09/2015 (dự kiến)

 

6. Số lượng ứng viên tuyển chọn

– Nghiên cứu sinh: 02

– Học viên cao học: 10

– Sinh viên năm 4: 10

– Sinh viên năm 3:  05

7. Các hướng nghiên cứu

– Nghiên cứu tái thiết lập chương trình tế bào.

– Ứng dụng liệu pháp tế bào miễn dịch trong điều trị ung thư.

– Nghiên cứu điều trị bệnh đái tháo đường bằng ghép tế bào gốc.

– Nghiên cứu điều trị thực nghiệm bệnh hoại tử xương và xương thuỷ tinh bằng ghép tế bào gốc.

– Công nghệ in 3D trong tạo khí quản.

– Nghiên cứu điều trị viêm gan/xơ gan bằng ghép tế bào gốc.

– Nghiên cứu điều trị bệnh Parkinson bằng ghép tế bào gốc.

– Hỗ trợ sinh sản: IVF, ICSI

– Sàng lọc các hợp chất thiên nhiên trên mô hình tế bào gốc và tế bào gốc ung thư.

 

8. Quy trình tuyển chọn

–  Sơ tuyển: tuyển chọn qua hồ sơ: sau khi nhận hồ sơ Lãnh đạo PTN sẽ chọn những ứng viên đủ điều kiện tuyển chọn

– Phỏng vấn: chỉ những ứng viên trúng tuyển trong đợt sơ tuyển được mời đến phỏng vấn (mời qua email và điện thoại)

– Thông báo trúng tuyển và tham gia vào PTN: ứng viên được thông báo trúng tuyển bằng điện thoại và tham gia vào PTN theo lịch xét tuyển.

9. Liên hệ

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Cô Huỳnh Thúy Oanh (htoanh@hcmus.edu.vn) và Cô Nguyễn Thị Mỹ Phước (ntmphuoc@hcmus.edu.vn), tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu & Ứng dụng Tế bào gốc, tòa nhà B2-3, Trường ĐH KHTN-ĐHQG TP.HCM, cơ sở Linh Trung, Thủ Đức.

 

 

TM. PTN NC&UD TBG

Phó trưởng phòng

(Đã ký)

Phạm Văn Phúc