Tuần 8/7/2013 – 13/7/2013

0
421

Lịch công tác PTN: tuần từ ngày 08/7/2013 đến ngày 13/7/2013

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

8/7/2013

7h30-10h00

Gác thi ĐH đợt 2

ĐH Bách Khoa

Một phần CBVC

13h00-16h00

Họp Nhóm công tác UCLA

ĐHQG, Linh Trung

Phạm Văn Phúc

Thứ 3

9/7/2013

6h00-17h00

Gác thi ĐH đợt 2

ĐH Bách Khoa

Một phần CBVC

Thứ 4

10/7/2013

6h00-12h00

Gác thi ĐH đợt 2

ĐH Bách Khoa

Một phần CBVC

15h00 -16h00

Họp với Khoa Lý về đề tài Computational Biology

Phạm Văn Phúc và những thành viên nhóm

16h00-17h00

Họp nhóm UTV

SCL

Lãnh đạo PTN,

Nhân, Bình, Hạnh

Thứ 5

11/7/2013

10h00-11h00

Họp nhóm Đái tháo đường

SCL

Lãnh đạo PTN, ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, CN. Lê Thị Mỹ Phước

11h00-11h30

Tiếp công ty Brantag

SCL

Phạm Văn Phúc

11h30-12h00

Tiếp công Ty Roche VN

SCL

Phạm Văn Phúc

15h-17h00

Họp nhóm thử nghiệm lâm sàng

BV Vạn Hạnh

Lãnh đạo PTN, BV Vạn Hạnh

Thứ 6

12/7/2013

16h00-17h00

Họp nhóm Đái tháo đường

SCL

Lãnh đạo PTN, ThS. Đặng Thị Tùng Loan, CN. Phạm Minh Vương, CN. Bùi Nguyễn Tú Anh

Thứ 7

13/7/2013

9h30-11h00

Họp nhóm Mab

SCL

Nhóm Mab và Lãnh đạo PTN