Tuần 1/7/2013 – 7/7/2013

0
422

Lịch công tác PTN: tuần từ ngày 1/7/2013 đến ngày 7/7/2013

Thứ/Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

3/7/2013

Thứ 4

7h30-11h00

Gác thi ĐH đợt 1


Tất cả CBVC

12h00-14h00

Họp với DermaCare


Lãnh đạo PTN

4/7/2013

Thứ 5

6h00-17h00

Gác thi ĐH đợt 1


Tất cả CBVC

4/7/2013

Thứ 6

6h00-12h00


Gác thi ĐH đợt 1


Tất cả CBVC

15h00-17h00

Họp nhóm UTV

SCL

Lãnh đạo PTN,

Nhân, Bình, Hạnh

4/7/2013

Thứ 7

9h00-11h00

Họp nhóm Mab

SCL

Lãnh đạo PTN, Thầy Thái, Nguyền, K. Oanh, Việt, Hoà

15h-17h00

Họp nhóm thử nghiệm lâm sàng

BV Vạn Hạnh

Lãnh đạo PTN, BV Vạn Hạnh