Tuần 15/7/2013 – 20/7/2013

0
472

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

15/7/2013

8h00-09h00

Nghiên cứu chế tạo khớp háng giả

ĐH Bách Khoa

Phạm Văn Phúc

13h00-16h00

Họp Nhóm công tác UCLA

ĐHQG, Linh Trung

Phạm Văn Phúc

Thứ 3

16/7/2013

8h00-9h00

Tiếp nhận 2 em internship

SCL

Phạm Văn Phúc, Phan Lữ Chính Nhân

9h00-11h30

Họp hàng tuần

SCL

Toàn bộ CBVC

13h00-16h00

Nghiệm thu đề tài Mekostem

MKS

Phạm Văn Phúc

16h00-17h00

Họp nhóm UTV

SCL

Phan Lu Chinh Nhân, Le Thị Hạnh, Vũ Thanh Bình

Thứ 4

17/7/2013

8h00-11h00

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài MKS

MSK

Phạm Văn Phúc

11h00-12h30

Trao đổi nhiệm vụ phát triển điều trị ung thư bằng DC

SCL

Nguyễn Đức Thái

16h00-17h00

Họp nhóm Đái tháo đường


Phạm Văn Phúc, Đặng Thị Tùng Loan, Phạm Minh Vương, BN Tú Anh

Thứ 5

18/7/2013

9h00-10h00

Nhận 2 em Internship

SCL

Phan Lữ Chính Nhân

10h00-11h00

Trao đổi với NXB KHKT

NXB KHKT

Phạm Văn Phúc

12h-13h30

Trao đổi TS. Trường; BV 108

SCL

Phạm Văn Phúc

14h-16h

Sermninar: Speaker: Dr. Alex

Topic: Bioinformatics in monoclonal antibody productions

SCL

Nhóm Mab; toàn bộ CBVC của SCL

15h00-16h00

Họp nhóm đái tháo đường

SCL

NTM Nguyệt, NTM Phước

16h00-17h00

Họp nhóm tắt nghẽn mạch máu

SCL

Lãnh đạo PTN, VB Ngọc, PT Lan, TNL Vân

Thứ 6

19/7/2013

8h00-8h30

Trao đổi với Nguyễn Thuỵ Hải, ĐHYD

SCL

Phạm Văn Phúc

9h00-10h00

Họp nhóm Suy tim

SCL

Phạm Lê Bửu Trúc, NTP Dung, NTK Oanh

Thứ 7

20/7/2013

9h30-11h00

Họp nhóm Mab

SCL

Nhóm Mab và Lãnh đạo PTN

16h00-17h00

Họp nhóm UTV

SCL

Phạm Quốc Việt