Tạo ra tế bào thần kinh chưa trưởng thành từ tế bào gốc

0
504

Nhà sinh vật học RUB đã cố tình chuyển đổi các tế bào gốc từ tủy sống của chuột thành tế bào thần kinh chưa trưởng thành. Điều này đạt được bằng cách thay đổi môi trường nuôi tế bào như chất nền ngoại bào (ECM), bằng cách sử dụng các chất natri chlorate. Thông qua chuỗi truyền tín hiệu, ECM xác định loại tế bào biệt hoá mà một tế bào gốc có thể tạo ra.

Sulphate quyết định số phận của các tế bào gốc

Sodium chlorate hoạt động trên các enzym chuyển hóa trong tế bào má bám vào nhóm sulphate protein. Nếu những sulphates không hiện diện, tế bào tiếp tục hình thành các protein của ECM, nhưng với chuỗi đường thay đổi. Những chuỗi lần lượt truyền đi những tín hiệu để xác định số phận của các tế bào gốc. Tế bào gốc có thể không chỉ phát triển thành tế bào thần kinh (neuron), nhưng cũng có thể hình thành các tế bào hình sao hoặc các oligodendrocytes, chịu trách nhiệm cho sự cân bằng giữa các tế bào thần kinh hoặc tạo thành lớp myelin cho nó.

Điều gì sẽ xảy ra các tế bào gốc nếu sulphate bị thay đổi bởi clorat natri đã được kiểm tra bởi Tiến sĩ Michael Karus và các đồng nghiệp của ông.

Tác dụng phụ tích cực: các tế bào thần kinh vẫn còn chưa trưởng thành

RUB-Các phòng thí nghiệm của Giáo sư Tiến sĩ Stefan Wiese, Giáo sư Tiến sĩ Andreas Faissner và Giáo sư Tiến sĩ Irmgard Dietzel-Meyer hợp tác để nghiên cứu. Sử dụng kháng thể, các nhà nghiên cứu cho thấy rằng các tế bào mà họ đã xử lí với chlorate natri phát triển thành tế bào thần kinh. Họ cũng phân tích dòng của ion Na + vào trong tế bào. Kết quả: các tế bào đã xử lý cho thấy lượng natri thấp hơn so với các tế bào thần kinh trưởng thành.

Sodium chlorate, do đó, khởi động sự phát triển của các tế bào gốc thành các tế bào thần kinh, nhưng đồng thời cũng ức chế sự trưởng thành – một tác dụng phụ tích cực, như Wiese giải thích: “Nếu natri chlorate ngăn chặn các tế bào thần kinh trong một giai đoạn phát triển sớm, điều này có thể cho phép chúng đóng góp tích hợp vào hệ thống thần kinh sau ghép tốt hơn so với tế bào thần kinh trưởng thành”.

PVP