THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU VÀ HỌC TẬP TẠI PTN TẾ BÀO GỐC (2012 – 2013)

0
392

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

PTN SLH & CNSH ĐỘNG VẬT

Số: 06/2012

V/v Tuyển chọn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu khoa học tại PTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 7  năm 2012

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN

NHẬN HỒ SƠ TUYỂN CHỌN

Để tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học và NCS tiếp xúc, học tập nâng cao kĩ năng PTN, học tập kĩ năng tổ chức nghiên cứu, thực hiện các đề tài nghiên cứu đồng thời nâng cao chất lượng, tập trung chuyên sâu vào những hướng đề tài sẽ triển khai trong năm học 2012-2013, Lãnh đạo PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, PTN Sinh lý học và CNSH Động vật, Khoa Sinh học, Trường Đại học KHTN-ĐHQG-HCM quyết định từ năm học 2012-2013 trở về sau, việc tuyển chọn sinh viên, học viên cao học và NCS tham gia vào các đề tài, dự án của PTN chỉ được tổ chức 1 đợt/1 năm học (vào tháng 07 đến tháng 09 hằng năm).

Với mục đích như trên, Lãnh đạo PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, PTN Sinh lý học và CNSH Động vật, Khoa Sinh học, Trường Đại học KHTN-ĐHQG-HCM quyết định gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tuyển tham gia vào PTN như sau:

– Thời gian nộp hồ sơ ban đầu: 09/07/2012 đến 16h30 ngày 30/07/2012

– Thời gian gia hạn nộp hồ sơ: 16h30 ngày 20/08/2012

– Phỏng vấn trực tiếp: cuối tháng 08/2012 (dự kiến)

– Thông báo kết quả: ngày 31/08/2012 (dự kiến)

– Tham gia vào phòng thí nghiệm: ngày 05/09/2012 (dự kiến)

Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Phan Lữ Chính Nhân

Email: plcnhan@hcmus.edu.vn ĐTLL: 0912804550

 

TM. Lãnh đạo PTN

Phó trưởng PTN Tế bào gốc

Trưởng PTN SLH&CNSH Động vật

Phạm Văn Phúc