THÔNG BÁO

0
952

TS VŨ BÍCH NGỌC ĐƯỢC BỔ NHIỆM GIỮ CHỨC VỤ TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TỪ NGÀY 1/12/2022

Ngày 30/11/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học khoa học Tự nhiên ký quyết định số 2208/QĐ-KHTN bổ nhiệm TS. Vũ Bích Ngọc giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc.

Xin chúc mừng TS Vũ Bích Ngọc.