Thông báo v/v phỏng vấn tuyển nhân sự

0
528
THÔNG BÁO
Các ứng viên đã qua vòng xét hồ sơ sẽ phỏng vấn theo lịch như sau:
– Phỏng vấn trực tiếp: Ngày 23/02/2014 (Tại PTN TBG)
– Thông báo kết quả: ngày 26/02/2013 (Tại website PTN và điện thoại)
STT HỌ TÊN THỜI GIAN
1 Lê Minh Phong 14:00
2 Trịnh Vạn Ngữ 14:20
3 Nông Đăng Quang 14:40
4 Trương Châu Nhật 15:00
5 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 15:20
6 Trương Thị Bích Chi 15:40
Mọi thắc mắc xin liên hệ Thầy Phan Lữ Chính Nhân: 0912804550  hoặc Cô Huỳnh Thúy Oanh: 0909088064.